HP LaserJet 1200 Printer series - HP LaserJet asiakirjanhallinta (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 ja Mac OS)

background image

HP LaserJet -asiakirjanhallinta
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 ja
Mac OS)

Huomaa

HP LaserJet -asiakirjanhallinta ei ole käytettävissä Windows 95
-käyttöjärjestelmässä.

HP LaserJet -asiakirjanhallinta (Windows) ja HP WorkPlace
(Macintosh) ovat täysverisiä työpöytäsovelluksia, joilla
HP LaserJet 1220 -laitteen skannaus- ja kopiointiominaisuudet
saadaan käyttöön. Voit suorittaa LaserJet -asiakirjanhallinnasta
mm. seuraavia tehtäviä:

kopioi

skannaa kuvia (tai ota kuva TWAIN-yhteensopivalla
laitteella)

tallenna ja ylläpidä skannattuja kuvia ja kaikkia asiakirjojasi

lähetä skannattuja kuvia ja asiakirjoja faksiin (tietokoneeseen
on asennettava faksiohjelmisto)

background image

FI

Ohjelmistoon tutustuminen 37

lähetä skannattuja kuvia ja asiakirjoja sähköpostiin
(tietokoneeseen on asennettava sähköpostiohjelma)

lähetä skannattu teksti tekstinkäsittelyohelmaan
muokattavaksi OCR-toiminnolla

parantele kuvaa

lisää huomautuksia.

Huomaa

Voit tulostaa (elektronisessa muodossa) HP LaserJet
-asiakirjanhallintaan mistä tahansa sovelluksesta. Voit käyttää mitä
tahansa HP LaserJet -asiakirjanhallinnan toimintoja haluamistasi
julkaisu- tai tekstinkäsittelyohjelmista. Tämä säästää aikaa, joka kuluu
ensin tulostamiseen ja tulosteen skannaamiseen. Lisätietoja HP
LaserJet -asiakirjanhallinnasta on online-ohjeessa. Katso

Online-ohjeen käyttäminen

.

HP LaserJet -asiakirjanhallinnan käynnistäminen
(Windows)

1

Napsauta Windowsin Tehtäväpalkista Käynnistä.

2

Napsauta Ohjelmat.

3

Napsauta HP LaserJet 1220 Series.

4

Napsauta HP LaserJet -asiakirjanhallinta.

HP WorkPlacen käynnistäminen (Mac OS)

1

Näytä työpöytä.

2

Kaksoisosoita HP Workplace -symbolia työpöydällä.

background image

38 Luku 2 Kopiokoneeseen/skanneriin tutustuminen

FI