HP LaserJet 1200 Printer series - Kopiokoneen/skannerin osien tunnistaminen

background image

Kopiokoneen/skannerin osien tunnistaminen

Huomaa

Katso lisätietoja kopiokone-/skanneriosan poistamisesta kirjoittimesta
kohdasta

Kopiokoneen/skannerin poistaminen

.

1. Materiaalin syöttölokeron

ohjaimet

2. Kopiokoneen/skannerin luukku
3. Suoran paperiradan luukku
4. Luukun vapautuspainike
5. Pitkän materiaalin laajennusosa
6. Tulostuslokero
7. Kopiokoneen/skannerin

ohjauspaneeli

8. Materiaalin syöttölokero

1

2

3

4

5

7

8

6

background image

30 Luku 2 Kopiokoneeseen/skanneriin tutustuminen

FI