HP LaserJet 1200 Printer series - Kopiokoneen/skannerin poistaminen

background image

Kopiokoneen/skannerin poistaminen

Poista kopiokone/skanneri kirjoittimesta
alla olevien ohjeiden mukaisesti:

VARO

Kopiokoneen/skannerin poistaminen
irrottamatta ensin kirjoittimen virtajohtoa
voi vahingoittaa kirjoitinta ja skanneria.
Kirjoittimen virtajohto täytyy irrottaa
myös ennen kuin asennat skannerin
uudelleen kirjoittimeen.

1

Katkaise virta laitteesta (vain
220 V:n mallit) ja irrota kirjoitin
sähköverkosta.

2

Avaa ja irrota vasen sivulevy.

3

Irrota skannerin kaapeli kirjoittimesta
vetämällä sitä ylös.

4

Vedä kopiokone/skanneri ylös ja
pois kirjoittimesta.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

1

2

3

4

background image

FI

Kopiokoneen/skannerin poistaminen 163

5

Aseta vasen sivulevy paikalleen.
Katso lisätietoja kohdasta

Vasemman sivulevyn sulkeminen.

.

6

Aseta kopiokoneen/skannerin
käyttöpaneeli paikalleen.

6

5

background image

164 Luku 10 Kopiokoneen/skannerin vianmääritys

FI