HP LaserJet 1200 Printer series - Virran katkaiseminen

background image

Virran katkaiseminen

Jos kirjoitin toimii 110—127 voltin jännitteellä, katkaise virta
kirjoittimesta irrottamalla se pistorasiasta. Jos kirjoitin toimii
220—240 voltin järjestelmässä, voit katkaista virran kirjoittimesta
virtaliittimen vasemmalla puolella sijaitsevasta kytkimestä tai
irrottamalla kirjoittimen pistorasiasta.

VAROITUS!

Jos sinun tarvitsee jostakin syystä käsitellä kirjoittimen sisäosia, irrota
kirjoitin sähköverkosta.