HP LaserJet 1200 Printer series - Paperin ja muun tulostusmateriaalin valitseminen

background image

Paperin ja muun tulostusmateriaalin valitseminen

HP LaserJet -kirjoittimet tuottavat erittäin korkealaatuisen
tulostusjäljen. Voit käyttää useita eri tulostusmateriaaleja kuten
paperia (myös lukien 100 % uusiokuitua sisältävä paperi),
kirjekuoria, tarra-arkkeja, piirtoheitinkalvoja ja mukautettuja
paperikokoja. Seuraavassa on lueteltu tuetut materiaalikoot:

Vähintään: 76 x 127 mm

Enintään: 216 x 356 mm

Materiaalin ominaisuudet, kuten paino, kuitu ja kosteuspitoisuus,
ovat tärkeitä kirjoittimen suorituskykyyn ja tulostusjälkeen
vaikuttavia tekijöitä. Paras tulostuslaatu syntyy käyttämällä
ainoastaan korkealaatuista laserkirjoittimille tarkoitettua
tulostusmateriaalia. Katso yksityiskohtaisempia tietoja papereista
ja tulostusmateriaaleista kohdasta

Kirjoittimen

tulostusmateriaalin suositukset ja tiedot

.

Huomaa

Tee aina koetulostus tulostusmateriaalilla ennen kuin hankit sitä suuria
määriä. Tulostusmateriaalin myyjän tulisi huomioida vaatimukset, jotka
on esitetty kohdassa Paperin ja muun tulostusmateriaalin käyttöopas
(HP-osanumero 5963-7863). Katso kohdasta

Kirjoittimen

tulostusmateriaalin suositukset ja tiedot

lisätietoja.

background image

FI

Materiaalin lataaminen syöttölokeroihin 21