HP LaserJet 1200 Printer series - Kirjoittimen tulostusradat

background image

Kirjoittimen tulostusradat

Tulostuslokero

Tulostuslokero, johon tulostettu materiaali pääasiassa kulkeutuu,
sijaitsee kirjoittimen päällä. Tulostettu materiaali kerätään tähän
oikeassa järjestyksessä, kun suoran paperiradan aukko on
suljettu. Käytä tulostuslokeroa, kun tulostat tavallisia ja suuria,
lajiteltuja asiakirjoja.

Suoran paperiradan tulostusreitti

Suora paperirata ja tulostusreitti on käytännöllinen silloin, kun
tulostat kirjekuorille, kalvoille, painavalle materiaalille tai mille
tahansa materiaalille, joka pyrkii käpristymään tulostettaessa.
Tulostettu materiaali tulee ulos kirjoittimesta käänteisessä
järjestyksessä, kun suoran paperiradan aukko on avoin.

Vedä sitä ulospäin,
kun tulostat pitkälle
materiaalille.

background image

FI

Kirjoittimen osien tunnistaminen 19

Huomaa

Tulostettua materiaalia ei pinota, kun käytetään suoraa paperirataa.
Tulostukset putoavat alla olevalle tasolle, ellet poista jokaista arkkia sen
tullessa ulos kirjoittimesta.