HP LaserJet 1200 Printer series - Kirjoittimen ohjauspaneeli

background image

Kirjoittimen ohjauspaneeli

Kirjoittimen ohjauspaneeli koostuu kahdesta valosta ja yhdestä
valaistusta painikkeesta. Nämä valot muodostavat erilaisia
valokuvioita, jotka ilmoittavat kirjoittimesi tilan.

Jatka-painike ja -valo: Tulosta asetussivu tai jatka
tulostusta käsinsyöttötilassa painamalla Jatka-painiketta ja
vapauttamalla se.

Valmis-valo: Ilmoittaa, että kirjoitin on valmis tulostamaan.

Valvonta-valo: Tarkoittaa, että kirjoittimen
tulostusmateriaalilokero on tyhjä, väriainekasetin luukku on
auki, kasetti puuttuu tai että kyseessä on jokin muu virhe.

Huomaa

Katso kuvaus valokuvioista kohdasta

Kirjoittimen valokuviot

.

Valmis

-valo (vihreä)

Valvonta

-valo

(kellertävä)

Jatka

-painike ja

-valo (vihreä)

background image

16 Luku 1 Kirjoittimeen tutustuminen

FI