HP LaserJet 1200 Printer series - 1 Kirjoittimeen tutustuminen

background image

Kirjoittimeen
tutustuminen

Tässä luvussa on tietoja seuraavista aiheista:

Kirjoittimen toimintojen ja etujen ymmärtäminen

Kirjoittimen osien tunnistaminen

Paperin ja muun tulostusmateriaalin valitseminen

Materiaalin lataaminen syöttölokeroihin

Virran katkaiseminen

Jännitemuunnosten ymmärtäminen

Kirjoittimen toimintojen (ohjaimen) ja ohjeen käyttäminen

Asetussivun tulostaminen

Huomaa

Katso asennusohjeita kirjoittimen mukana tulleesta HP LaserJet
Aloitusoppaasta
.

background image

12 Luku 1 Kirjoittimeen tutustuminen

FI