HP LaserJet 1200 Printer series - Ãëçñïöïñßåò ãéá ôá ôìé×ìéáôá åîõ²çñÅôçóçò ²åëáô í ôçò Hewlett-Packard

background image

Πληροφορίες για τα τµιήµιατα
εξυπηρέτησης πελατών της
Hewlett-Packard

Για να βρείτε τις διευθύνσεις και τους αριθµιούς τηλεφώνου και
φαξ των εξουσιοδοτηµιένων αντιπροσώπων της HP, καλέστε
1-800-243-9816 (ΗΠΑ) ή 1-800-387-3867 (Καναδάς).