HP LaserJet 1200 Printer series - ÅêôƲùóç óå ìéÅóá åêôƲùóçò ²ñïóáñìéïóìéÅíïõ ìéåãÅèïõò × êáñôÅëåò

background image

Ανοίξτε τη θύρα απευθείας εξόδου.

2

Τοποθετήστε τα µιέσα εκτύπωσης µιε τη στενή πλευρά
προς τα εµιπρός και την πλευρά που θα τυπωθεί προς
τα πάνω. Ρυθµιίστε τους πλευρικούς και πίσω οδηγούς
µιέσων εκτύπωσης, σύµιφωνα µιε τις διαστάσεις των µιέσων
εκτύπωσης.

3

Επιλέξτε το σωστό µιέγεθος στις ρυθµιίσεις του εκτυπωτή.
(Οι ρυθµιίσεις του λογισµιικού µιπορεί να υπερισχύουν των
ιδιοτήτων του εκτυπωτή).

4

Για πρόσβαση στη δυνατότητα βελτιστοποίησης,
χρησιµιοποιήστε την καρτέλα Paper (Χαρτί) στο πρόγραµιµια
οδήγησης του εκτυπωτή ή το HP LaserJet Device
Configuration. Επιλέξτε Optimize for: (Βελτιστοποίηση για)
Cardstock (Καρτέλες) στο αναπτυσσόµιενο πλαίσιο.

5

Εκτυπώστε το έγγραφο.

background image

GR