HP LaserJet 1200 Printer series - ÅããÆçóç êáé ²áñá÷ ñçóç Üäåéáò ÷ñ×óçò ëïãéóìééêïÆ

background image

Εγγύηση και
παραχώρηση άδειας
χρήσης λογισµιικού

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τα παρακάτω
θέµιατα:

Συµιφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης για λογισµιικό της
Hewlett-Packard

∆ήλωση περιορισµιένης εγγύησης της Hewlett-Packard

Περιορισµιένη εγγύηση για τη διάρκεια χρήσιµιης ζωής της
κασέτας γραφίτη

background image

286 Παράρτηµια F Εγγύηση και παραχώρηση άδειας χρήσης λογισµιικού

GR