HP LaserJet 1200 Printer series - Ç ²ïëéôéê× ôçò HP á²Åíáíôé óôéò êáóÅôåò ãñáößôç Üëëùí åôáéñé í

background image

Η πολιτική της HP απέναντι στις κασέτες
γραφίτη άλλων εταιριών

Η Hewlett-Packard Company δεν συνιστά τη χρήση καινούριων,
ξαναγεµιισµιένων ή ανακατασκευασµιένων κασετών γραφίτη
άλλης µιάρκας εκτός της HP. Επειδή δεν είναι προϊόντα HP, η
Hewlett-Packard δεν µιπορεί να ελέγξει το σχεδιασµιό και την
ποιότητά τους.

Σηµιείωση

Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώµιατα που προκαλούνται από
λογισµιικό, υλικό διασύνδεσης ή εξαρτήµιατα που δεν παρέχονται από
τη Hewlett-Packard.

Φύλαξη των κασετών γραφίτη

Μην αφαιρείτε την κασέτα γραφίτη από τη συσκευασία της
παρά µιόνον αν πρόκειται να τη χρησιµιοποιήσετε αµιέσως. Η
διάρκεια ζωής µιιας κασέτας σε σφραγισµιένη συσκευασία είναι
περίπου 2,5 χρόνια. Η διάρκεια ζωής µιιας κασέτας γραφίτη σε
ανοιγµιένη συσκευασία είναι περίπου 6 µιήνες.