HP LaserJet 1200 Printer series - ÌÅóá á²ïè×êåõóçò óõãêåêñéìéÅíùí ôƲùí

background image

∆ιαφάνειες και ετικέτες: Τοποθετήστε τις διαφάνειες και
τις ετικέτες µιε το πάνω µιέρος προς τα εµιπρός και την
πλευρά που θα τυπωθεί προς τα πάνω. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση σε

διαφάνειες και ετικέτες

.

Φάκελοι: Τοποθετήστε φακέλους µιε τη στενή πλευρά στην
οποία θα κολληθεί το γραµιµιατόσηµιο προς τα εµιπρός και
την πλευρά που θα τυπωθεί προς τα πάνω. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση φακέλων

.

Επιστολόχαρτα ή προτυπωµιένα έντυπα: Τοποθετήστε
τα µιε το πάνω µιέρος προς τα εµιπρός και την πλευρά που
θα τυπωθεί προς τα πάνω. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση επιστολόχαρτων ή

προτυπωµιένων εντύπων:

.

Κάρτες και µιέσα εκτύπωσης µιε προσαρµιοσµιένο
µιέγεθος
Τοποθετήστε τα µιε τη στενή πλευρά προς τα
εµιπρός και την πλευρά που θα τυπωθεί προς τα πάνω. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Εκτύπωση σε µιέσα εκτύπωσης προσαρµιοσµιένου µιεγέθους
ή καρτέλες

.

background image

GR

∆ιακοπή λειτουργίας του εκτυπωτή 23

∆ιακοπή λειτουργίας του εκτυπωτή

Αν ο εκτυπωτής λειτουργεί µιε τροφοδοσία 110-127 volt, πρέπει
να βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας του από την πρίζα για να
τον σβήσετε. Αν ο εκτυπωτής λειτουργεί µιε τροφοδοσία
220-240 volt, µιπορείτε να τον κλείσετε µιε διακόπτη (ο οποίος
βρίσκεται αριστερά από την υποδοχή τροφοδοσίας) ή να
βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια όταν εργάζεστε για
οποιοδήποτε λόγο στο εσωτερικό του εκτυπωτή, βγάλτε το
καλώδιο από την πρίζα.

Κατανόηση των µιετατροπών τάσης

Λόγω των διαφόρων προδιαγραφών, η Hewlett-Packard δεν
προσφέρει µιετατροπή τάσης ούτε υποστηρίζει τη µιετατροπή
τάσης για τις εκδόσεις εκτυπωτών της οικογένειας HP LaserJet
που κατασκευάζονται στις Η.Π.Α. και προορίζονται για χρήση
στο εξωτερικό. Αν σχεδιάζετε να χρησιµιοποιήσετε εκτυπωτή
εκτός των Η.Π.Α., η Hewlett-Packard σας συµιβουλεύει να
αγοράσετε τον εκτυπωτή στη χώρα στην οποία θα τον
χρησιµιοποιήσετε.