HP LaserJet 1200 Printer series - Êáèáñéóìéüò åìé²ëïê í

background image

1

Ανοίξτε τη θύρα απευθείας εξόδου
και πατήστε το κουµιπί
απελευθέρωσης της θύρας για να
ανοίξετε τη θύρα του σαρωτή.

2

Βρείτε και πιάστε γερά το
πρωτότυπο από τη θύρα απευθείας
εξόδου ή από τη θύρα του
φωτοτυπικού/σαρωτή, ανάλογα µιε
την πλευρά του που προεξέχει
περισσότερο.

3

Τραβήξτε αργά και σταθερά.

Σηµιείωση

Όταν προσθέτετε νέα πρωτότυπα,
πάντα να αφαιρείτε όλα τα πρωτότυπα
από το δίσκο εισόδου και να
τακτοποιείτε το νέο πακέτο των
πρωτοτύπων.

1

2

3

background image

188 Κεφάλαιο 10 Αντιµιετώπιση προβληµιάτων του φωτοτυπικού/σαρωτή

GR

Αντικατάσταση του κυλίνδρου διαχωρισµιού του
φωτοτυπικού/σαρωτή

Αν τροφοδοτούνται περισσότερες από
µιία σελίδες ταυτόχρονα από το δίσκο
εισόδου του φωτοτυπικού/σαρωτή σας,
ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον
κύλινδρο διαχωρισµιού του
φωτοτυπικού/σαρωτή. Τα
επαναλαµιβανόµιενα προβλήµιατα
αποτελούν ένδειξη ότι ο κύλινδρος
διαχωρισµιού του φωτοτυπικού/σαρωτή
έχει φθαρεί. Ανατρέξτε στην ενότητα