HP LaserJet 1200 Printer series - Ï óáñùô×ò äåí Åêáíå ôß²ïôá

background image

Ο σαρωτής δεν έκανε τίποτα

Λύση

Περιγραφή

Είναι ο σαρωτής σωστά
συνδεδεµιένος και
στερεωµιένος στον
εκτυπωτή;

Ο σαρωτής πρέπει να είναι συνδεδεµιένος και το καλώδιο
προσαρµιοσµιένο. Για οδηγίες που αφορούν τις συνδέσεις,
ανατρέξτε στον

Οδηγό Εκκίνησης. Για οδηγίες σχετικά µιε το

πώς µιπορείτε να αποσυνδέσετε το σαρωτή, ανατρέξτε στην
ενότητα

Αφαίρεση του φωτοτυπικού/σαρωτή

.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιιάς, αποσυνδέστε τον
εκτυπωτή από την πρίζα πριν ελέγξετε τη σύνδεση του
φωτοτυπικού/σαρωτή.

Έχετε εκτυπώσει µιία σελίδα
ρυθµιίσεων για να
βεβαιωθείτε ότι ο
εκτυπωτής αναγνωρίζει το
σαρωτή;

Για να βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής είναι εγκατεστηµιένος,
εκτυπώστε µιια σελίδα ρυθµιίσεων. Για να εκτυπώσετε µιια
σελίδα ρυθµιίσεων, πατήστε το πλήκτρο Εκκίνησης. Αν το
φωτοτυπικό/σαρωτής είναι εγκατεστηµιένο, θα υπάρχει ένα
πλαίσιο µιε τίτλο "Copy Settings" (Ρυθµιίσεις φωτοτύπησης)
δεξί µιέσο τµιήµια της σελίδας. Αν το πλαίσιο δεν εµιφανιστεί
εκεί, αποσυνδέστε τον εκτυπωτή και συνδέστε τον πάλι. Αν
αυτό δεν λύσει το πρόβληµια, βεβαιωθείτε ότι το φωτοτυπικό/
σαρωτής είναι σωστά συνδεδεµιένο στον εκτυπωτή. Για
οδηγίες που αφορούν τις συνδέσεις, ανατρέξτε στον

Οδηγό

Εκκίνησης που συνοδεύει το φωτοτυπικό/σαρωτή σας. Για
οδηγίες σχετικά µιε το πώς µιπορείτε να αποσυνδέσετε το
φωτοτυπικό/σαρωτή, ανατρέξτε στην ενότητα

Αφαίρεση του

φωτοτυπικού/σαρωτή

.

Στείλατε µιια εργασία
εκτύπωσης ή φωτοτύπησης
πριν επιχειρήσετε να
σαρώσετε;

Αν στείλατε µιια εργασία εκτύπωσης ή φωτοτύπησης πριν τη
δοκιµιή σάρωσης, περιµιένετε µιέχρι να ολοκληρωθεί η
εργασία εκτύπωσης ή φωτοτύπησης πριν σαρώσετε. Η
εργασία ίσως βρίσκεται ακόµιη σε αναµιονή. Ελέγξτε την
κατάστασης φωτεινής ένδειξης στον εκτυπωτή. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Συνδυασµιοί φωτεινών ενδείξεων του εκτυπωτή

.

background image

166 Κεφάλαιο 10 Αντιµιετώπιση προβληµιάτων του φωτοτυπικού/σαρωτή

GR

∆ουλεύει και είναι
συνδεδεµιένο σωστά το
παράλληλο καλώδιο ή το
καλώδιο USB;

Το παράλληλο καλώδιο ή το καλώδιο USB ίσως είναι
ελαττωµιατικό. ∆οκιµιάστε τα ακόλουθα:

Αποσυνδέστε το παράλληλο καλώδιο ή το καλώδιο USB
και στα δύο άκρα και επανασυνδέστε το.

∆οκιµιάστε να εκτυπώσετε µιια εργασία που ξέρετε ότι
δεν παρουσιάζει προβλήµιατα.

Αν είναι δυνατό, συνδέστε το καλώδιο και τον εκτυπωτή
σε κάποιον άλλον υπολογιστή και εκτυπώστε µιια
εργασία που ξέρετε ότι δεν παρουσιάζει προβλήµιατα.

∆οκιµιάστε ένα καινούριο παράλληλο καλώδιο συµιβατό
µιε IEEE-1284 ή καλώδιο συµιβατό µιε USB-1F. Βλ.

Πρόσθετα εξαρτήµιατα και πληροφορίες παραγγελίας

.

Επικοινωνήστε µιε τον κατασκευαστή του υπολογιστή
σας σχετικά µιε την αλλαγή των ρυθµιίσεων παράλληλης
θύρας σε ECP (extended capabilities port - θύρα
εκτεταµιένων δυνατοτήτων).

Λειτουργούν άλλες
συσκευές στον υπολογιστή
σας;

To HP LaserJet 1220 Print•Copy•Scan ίσως να µιη µιοιράζεται
µιια θύρα USB ή µιια παράλληλη θύρα Αν στην ίδια θύρα µιε
τον HP LaserJet 1220 έχετε συνδέσει κάρτα ήχου, εξωτερικό
σκληρό δίσκο ή κουτί εναλλαγής δικτύου, ίσως η άλλη
συσκευή να παρεµιβάλλεται στον εκτυπωτή. Για να
συνδέσετε και να χρησιµιοποιήσετε τον HP LaserJet 1220,
πρέπει να αποσυνδέσετε την άλλη συσκευή ή να
χρησιµιοποιήσετε δύο θύρες στον υπολογιστή. Ίσως χρειαστεί
να προσθέσετε και άλλη κάρτα διασύνδεσης. Η
Hewlett-Packard συνιστά µιε έµιφαση µιία κάρτα ECP
παράλληλης διασύνδεσης. Συµιβουλευτείτε τα φυλλάδια
τεκµιηρίωσης που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας για
πληροφορίες σχετικά µιε την εγκατάσταση πρόσθετης
κάρτας παράλληλης διασύνδεσης ή σχετικά µιε την επίλυση
διενέξεων συσκευών.

Λύση

Περιγραφή

background image

GR

Εύρεση της λύσης 167