HP LaserJet 1200 Printer series - Êáèáñéóìéüò ôïõ åêôõ²ùô×

background image

Καθαρισµιός του εκτυπωτή

Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, µιπορεί να συσσωρευτούν
χαρτί, γραφίτης και σωµιατίδια σκόνης στο εσωτερικό του
εκτυπωτή. Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση αυτή
µιπορεί να προκαλέσει προβλήµιατα στην ποιότητα της
εκτύπωσης, για παράδειγµια, κηλίδες ή στίγµιατα γραφίτη. Για
τη διόρθωση και αποφυγή αυτού του τύπου προβληµιάτων,
µιπορείτε να καθαρίσετε την περιοχή της κασέτας γραφίτη και
τη διαδροµιή των φύλλων χαρτιού. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες:

Καθαρισµιός της περιοχής της κασέτας γραφίτη

Καθαρισµιός της διαδροµιής του χαρτιού

background image

GR

Καθαρισµιός του εκτυπωτή 151

Καθαρισµιός της περιοχής
της κασέτας γραφίτη

∆εν χρειάζεται να καθαρίζετε συχνά
την περιοχή της κασέτας γραφίτη.
Ωστόσο, ο καθαρισµιός της περιοχής
µιπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των
εκτυπωµιένων σελίδων σας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν αρχίσετε να καθαρίζετε τον
εκτυπωτή, σβήστε τον αποσυνδέοντας
το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµιατος και
περιµιένετε να πέσει η θερµιοκρασία
του.

1

Ανοίξτε τη θύρα του γραφίτη και
αφαιρέστε την κασέτα γραφίτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να µιην προκληθεί ζηµιιά, µιην
εκθέτετε την κασέτα γραφίτη στο φως.
Αν χρειαστεί, καλύψτε την κασέτα του
γραφίτη. Επίσης, µιην αγγίζετε τον
κύλινδρο µιεταφοράς µιαύρου σπόγγου
που βρίσκεται µιέσα στον εκτυπωτή. Με
αυτή την ενέργεια, µιπορείτε να
προκαλέσετε ζηµιιά στον εκτυπωτή.

2

Με ένα στεγνό πανί χωρίς χνούδι
καθαρίστε οποιαδήποτε κατάλοιπα
από την περιοχή της διαδροµιής
χαρτιού και από την κοιλότητα της
κασέτας γραφίτη.

3

Επανατοποθετήστε την κασέτα του
γραφίτη και κλείστε τη θύρα.

4

Συνδέστε πάλι το καλώδιο
τροφοδοσίας στον εκτυπωτή.

1

2

3

4

background image

152 Κεφάλαιο 9 Αντιµιετώπιση προβληµιάτων του εκτυπωτή

GR