HP LaserJet 1200 Printer series - Ãñïâë×ìéáôá ÷åéñéóìéïÆ ÷áñôéïÆ

background image

ή στην ενότητα

Τοποθέτηση µιέσων

εκτύπωσης στους δίσκους εισόδου

.

Ο εκτυπωτής τροφοδοτείται
ταυτόχρονα µιε περισσότερες
από µιία σελίδες χαρτιού.

Ο δίσκος εισόδου χαρτιού ίσως είναι υπερπλήρης. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Τοποθέτηση µιέσων εκτύπωσης στους δίσκους εισόδου

.

Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι τσαλακωµιένο,
τσακισµιένο ή κατεστραµιµιένο.

Ο κύλινδρος διαχωρισµιού του εκτυπωτή ίσως είναι
κατεστραµιµιένος. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα

Αλλαγή του κυλίνδρου

διαχωρισµιού του εκτυπωτή

.

background image

GR

Αντιµιετώπιση προβληµιάτων σφαλµιάτων PostScript (PS) 141

Ο εκτυπωτής δεν δέχεται
χαρτί από το δίσκο εισόδου
χαρτιού.

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν βρίσκεται σε µιη
αυτόµιατη κατάσταση τροφοδοσίας. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Συνδυασµιοί

φωτεινών ενδείξεων του εκτυπωτή

.

Ίσως να έχουν συσσωρευτεί ρύποι στον κύλινδρο
εισαγωγής ή αυτός να είναι κατεστραµιµιένος. Για
οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα

Καθαρισµιός του

κυλίνδρου εισαγωγής

ή στην ενότητα

Αλλαγή του

κυλίνδρου εισαγωγής

.

Ο εκτυπωτής επιφέρει
κυµιατισµιούς στο χαρτί.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα

Κύρτωση ή κυµιατισµιός

.

Ανοίξτε τη θύρα απευθείας εξόδου για άµιεση εκτύπωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα

∆ιαδροµιές εξόδου του εκτυπωτή

ή στην

ενότητα

Μέσα εκτύπωσης

.

Το εκτυπωµιένο χαρτί δεν
βγαίνει από τη σωστή
διαδροµιή.

Για να δηλώσετε τη διαδροµιή εξόδου που επιθυµιείτε να
χρησιµιοποιείτε, ανοίξτε ή κλείστε τη θύρα απευθείας
εξόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα

∆ιαδροµιές εξόδου του εκτυπωτή

.

Η εργασία εκτύπωσης είναι
υπερβολικά αργή

Η µιέγιστη ταχύτητα του εκτυπωτή είναι 15 σελίδες το λεπτό
για χαρτί µιεγέθους letter και 14 σελίδες το λεπτό για χαρτί
µιεγέθους Α4. Η εργασία εκτύπωσής σας ίσως είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκη. ∆οκιµιάστε τα ακόλουθα:

Απλοποιήστε το έγγραφό σας (για παράδειγµια, µιειώστε
τον αριθµιό των πολλαπλών γραφικών).

Στο πρόγραµιµια οδήγησης εκτυπωτή, δηλώστε στη
ρύθµιιση Optimize for: (Βελτιστοποίηση για) την τιµιή
"plain paper" (απλό χαρτί).

Αυτό µιπορεί να προκαλέσει λανθασµιένη απόθεση
του γραφίτη, αν χρησιµιοποιείτε χαρτί µιεγάλου
βάρους.

Προσθέστε µινήµιη εκτυπωτή. Για οδηγίες, ανατρέξτε
στην ενότητα

Εγκατάσταση DIMM (µινήµιη)

.

Τα χαρτιά µιε µιικρό πλάτος ή µιεγάλο βάρος
επιβραδύνουν την εκτύπωση. Χρησιµιοποιήστε χαρτί
κανονικού µιεγέθους.

Προβλήµιατα χειρισµιού χαρτιού (συνέχεια)

Πρόβληµια

Λύση

background image

142 Κεφάλαιο 9 Αντιµιετώπιση προβληµιάτων του εκτυπωτή

GR