HP LaserJet 1200 Printer series - Áëëáã× ôïõ êõëßíäñïõ åéóáãùã×ò

background image

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αποτυχία ολοκλήρωσης αυτής της
διαδικασίας ίσως προκαλέσει βλάβη
στον εκτυπωτή.

1

Αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από τον εκτυπωτή και
περιµιένετε να µιειωθεί η
θερµιοκρασία του εκτυπωτή.

2

Ανοίξτε τη θύρα του γραφίτη και
αφαιρέστε την κασέτα του
γραφίτη.

3

Βρείτε τον κύλινδρο εισαγωγής.

4

Απελευθερώστε τις µιικρές άσπρες
γλωττίδες που βρίσκονται στην
κάθε πλευρά του κυλίνδρου
εισαγωγής και περιστρέψτε τον
κύλινδρο εισόδου προς τα εµιπρός.

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα.

3

2

4

1

background image

158 Κεφάλαιο 9 Αντιµιετώπιση προβληµιάτων του εκτυπωτή

GR

5

Τραβήξτε αργά τον κύλινδρο
εισαγωγής προς τα πάνω και προς
τα έξω.

6

Τοποθετήστε το καινούριο ή το
καθαρισµιένο εξάρτηµια στην
υποδοχή του αρχικού κυλίνδρου
εισαγωγής. Για οδηγίες, ανατρέξτε
στην ενότητα

Καθαρισµιός του

κυλίνδρου εισαγωγής

.

Σηµιείωση

Κυκλικά και ορθογώνια εξογκώµιατα
που βρίσκονται σε κάθε πλευρά του
κυλίνδρου εισαγωγής, εµιποδίζουν τη
λανθασµιένη τοποθέτησή του.

7

Περιστρέψτε το πάνω µιέρος του
καινούριου κυλίνδρου εισαγωγής
αποµιακρύνοντάς το από εσάς,
µιέχρι και οι δύο πλευρές να
ασφαλιστούν στη θέση τους.

8

Επανατοποθετήστε την κασέτα του
γραφίτη και κλείστε τη θύρα του
γραφίτη.

9

Συνδέστε τον εκτυπωτή για να τον
ανάψετε πάλι.

5

6

7

8

9

background image

GR

Καθαρισµιός του κυλίνδρου εισαγωγής 159

Καθαρισµιός του κυλίνδρου εισαγωγής

Αν επιθυµιείτε να καθαρίσετε τον
κύλινδρο εισαγωγής αντί να τον
αντικαταστήσετε, ακολουθήσετε τις
παρακάτω οδηγίες:

Αφαιρέστε τον κύλινδρο εισαγωγής
όπως περιγράφεται στα βήµιατα 1 έως
5 της ενότητας

Αλλαγή του κυλίνδρου

εισαγωγής

.

1

Βρέξτε ένα πανί χωρίς χνούδι σε
ισοπροπυλική αλκοόλη
(οινόπνευµια) και καθαρίστε τον
κύλινδρο, τρίβοντάς τον.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ!

Το οινόπνευµια είναι εύφλεκτο.
Κρατάτε το οινόπνευµια και το πανί
µιακριά από φωτιά. Πριν κλείσετε τον
εκτυπωτή και συνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας, αφήστε το οινόπνευµια
να στεγνώσει εντελώς.

2

Σκουπίστε τον κύλινδρο εισαγωγής
χρησιµιοποιώντας ένα στεγνό πανί
χωρίς χνούδι για να αποµιακρύνετε
τους ελεύθερους ρύπους.

3

Αφήστε τον κύλινδρο εισαγωγής να
στεγνώσει εντελώς πριν τον
εγκαταστήσετε πάλι στον εκτυπωτή
(βλ. βήµιατα 6 έως 9 της ενότητας