HP LaserJet 1200 Printer series - Indhold

background image

Indhold 3

Indhold

1 Lær printeren at kende

Printerens funktioner og fordele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Udskrivning i enestående kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tidsbesparelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Økonomisk besparelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oprettelse af professionelle dokumenter . . . . . . . . . . . . . . 12
Udbygning af printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Identifikation af printerens komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Printerkontrolpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Printerens inputbakker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Printerens papirstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Printerens udskriftsgange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tonerdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Valg af papir og andre medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ilægning af medier i inputbakkerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Hovedinputbakke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prioritetsinputbakke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Specifikke medietyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sådan slukker du for strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Spændingskonverteringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp . . . . . . . . . . 23

Printeregenskaber (driver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Software til Macintosh-computere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Online-hjælp til printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Udskrivning af en konfigurationsside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 Lær kopimaskinen/scanneren at kende

Kopimaskinens/scannerens funktioner og fordele . . . . . . . . . . 28

Scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Identifikation af kopimaskinens/scannerens komponenter. . . . 29

Kopimaskinens/scannerens kontrolpanel . . . . . . . . . . . . . 30
Inputbakke, papirstyr og udskriftsbakke . . . . . . . . . . . . . . 31
Kopimaskine-/scannerdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Understøttede medieformater og -typer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Forholdsregler ved kopiering og scanning . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ilægning af originaler i kopimaskinen/scanneren . . . . . . . . . . . 34
Lær softwaren at kende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

HP LaserJet Director

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS) . 35

background image

4 Indhold

DN

Sådan slukker du for HP LaserJet Director . . . . . . . . . . . . 36
HP LaserJet Document Manager

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS) . 36

Indstillinger for Hurtig kopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HP LaserJet Copier (Kopi plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HP LaserJet Director Toolbox

(Windows 9x, 2000, Millennium og NT 4.0). . . . . . . . . 38

HP LaserJet Device Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
HP LaserJet Photo Center

(Windows 9x, 2000, Millennium og NT 4.0). . . . . . . . . 40

Sådan får du adgang til online-hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3 Lær printerserveren at kende

Printerserverens funktioner og fordele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Brug af netværksprotokoller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Identifikation af printerserverens komponenter . . . . . . . . . . . . 45
Installation af printerserveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Installation og konfigurering af netværkssoftware . . . . . . . . . . 47

Installation af softwaren på et netværk . . . . . . . . . . . . . . . 47
Installation af printeren og serveren . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Brug af den integrerede Webserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Forudsætninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kompatible Webbrowsere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Start af den integrerede Webserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Brug af HP Web JetAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Yderligere konfigurations- og styringsværktøjer. . . . . . . . . . . . 50
Brug af BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Fordele ved brug af BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Konfigurering af BOOTP-serveren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bootptab-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Brug af DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
UNIX-systemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Windows-systemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows NT 4.0-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Windows 2000-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Aktivering eller deaktivering af DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Flytning til et andet netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4 Medier

Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper . . . . . . . . . . . 62
Udskrivning af transparenter og etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Udskrivning af konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Udskrivning af papir med brevhoved eller fortrykte formularer. 66
Udskrivning af specialmedier eller kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

background image

DN

5

5 Udskrivningsopgaver

Udskrivning med manuel indføring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Udskrivning på begge sider af papiret (manuel duplexing) . . . 71
Udskrivning af vandmærker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Sådan får du adgang til vandmærkefunktionen . . . . . . . . . 74

Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir

(N--op udskrivning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sådan får du adgang til funktionen til flere sider pr. ark

(Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Sådan får du adgang til funktionen til flere sider pr. ark

(Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Udskrivning af hæfter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Annullering af et udskriftsjob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Indstillinger for udskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Brug af EconoMode (spar toner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6 Scanningsopgaver

Start af en scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Bearbejdning af scannede emner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Scanning til e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Brug af e-mail-funktionen

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0) . . . . . . . . . . 84

Brug af e-mail-funktionen (Mac OS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Redigering af scannet tekst (Optical Character Recognition) . 85

Brug af OCR-funktionen

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS) . 85

Lagring af scannede tekster eller billeder . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Brug af lagringsfunktionen

(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS) . 87

Hentning af et billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Justering af kontrasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Sådan får du adgang til kontrastfunktionen . . . . . . . . . . . . 88

Forbedring af det scannede billede i HP Document Manager . 89

Sådan får du adgang til billedforbedringsfunktionerne . . . 89

Tilføjelse af anmærkninger til scannede billeder . . . . . . . . . . . 90

Sådan får du adgang til anmærkningsfunktionerne . . . . . . 90

Annullering af scanningsjob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

7 Kopieringsopgaver

Kopifunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Brug af funktionen Hurtig kopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Indstillinger for Hurtig kopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Brug af HP LaserJet Copier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Sådan får du adgang til HP LaserJet Copier . . . . . . . . . . . 94
Sådan får du adgang til HP LaserJet Kopi Plus. . . . . . . . . 95

background image

6 Indhold

DN

Justering af kontrasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Sådan får du adgang til kontrastfunktionen . . . . . . . . . . . . 96

Annullering af kopijob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

8 Styring af tonerkassetten

Brug af HP-tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

HP-politik vedrørende tonerkassetter, der ikke er fra HP . 98

Opbevaring af tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Tonerkassettens forventede levetid. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Genbrug af tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Sådan sparer du toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Omfordeling af toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Udskiftning af tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

9 Fejlfinding af printeren

Sådan findes en løsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Siderne blev ikke udskrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Siderne blev udskrevet, men der var et problem . . . . . . . 104
Printerindikatormønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Fejlmeddelelser på skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Almindelige problemer i Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Valg af en PostScript-printerbeskrivelsesfil (PPD). . . . . . 114

Fejlfinding af PS-fejl (PostScript) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Papirhåndteringsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Den udskrevne side ser anderledes ud end den side,

der blev vist på skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Forbedring af udskriftskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Rengøring af printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Rengøring af printerens papirgang . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Udbedring af papirstop i printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Udskiftning af opsamlingsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Rengøring af opsamlingsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Udskiftning af printerens separationspude . . . . . . . . . . . . . . . 135

10 Fejlfinding af kopimaskinen/scanneren

Sådan findes en løsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Scanningsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Kopieringsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Scanneren gjorde ingenting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ingen udskrift blev vist på skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Det scannede billede er af dårlig kvalitet . . . . . . . . . . . . . 142
En del af billedet blev ikke scannet, eller noget

af teksten mangler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Teksten kan ikke redigeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Scanningen tager for lang tid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

background image

DN

7

Der vises fejlmeddelelser på skærmen . . . . . . . . . . . . . . 148
Der kom ingen kopi ud af printeren, eller scanneren

gjorde ingenting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Kopierne er blanke, blege eller mangler billeder . . . . . . . 150

Forbedring af kopi-/scanningskvaliteten. . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Forebyggelse af problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Identificering og korrigering af kopierings-/scanningsfejl . 153
Papirhåndteringsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Rengøring af kopimaskinen/scanneren . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Udbedring af papirstop i kopimaskinen/scanneren . . . . . . . . 158
Udskiftning af kopimaskinens/scannerens separationspude . 160
Afmontering af kopimaskine/scanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Lukning af venstre sidepanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

11 Fejlfinding af printerserveren

Sådan finder du en løsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

HP JetDirect 175X-konfigurationsside . . . . . . . . . . . . . . . 167

Printerserverens indikatormønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Brug af printerserverens konfigurationsside. . . . . . . . . . . . . . 169

Udskrivning af en konfigurationsside for printerserveren. 169

Printerserverens konfigurationsside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Fejlmeddelelser i statusfelterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Sideafsnit og meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Generelle HP JetDirect-oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . 171
USB-portoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Netværksstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
TCP/IP-protokoloplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
IPX/SPX-protokoloplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
AppleTalk-protokoloplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Hardwarekontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Printerserveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Udskrivningskontrol ved tilslutning til en computer . . . . . 188
Kontrol af scanning via netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

12 Service og support

Tilgængelighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Hardwareservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Udvidet garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Retningslinier for emballering af printeren . . . . . . . . . . . . . . . 191
Serviceoplysningsskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Hewlett-Packard Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Kundesupport og hjælp til produktreparation (USA og

Canada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Europæisk kundesupportcenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

background image

8 Indhold

DN

Supportnumre i forskellige lande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Online-service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Anskaffelses af softwareprogrammer og elektroniske

oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Direkte bestilling af Hewlett-Packard-

ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer. . . . . . . . . . . . . 198

Hewlett-Packard Support Assistant-cd . . . . . . . . . . . . . . 199
Hewlett-Packard-serviceoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Hewlett-Packard SupportPack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Salgs- og servicekontorer verden over . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Appendiks A Printerspecifikationer

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
FCC-overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Produktets miljøbeskyttelsesprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Beskyttelse af miljøet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Datablad vedrørende materialesikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . 215
Erklæringer vedrørende regulativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Overensstemmelseserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Erklæring om lasersikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Canadiske DOC-regulativer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Koreansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland . . . . 218

Appendiks B Specifikationer for printer og
kopimaskine/scanner

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
FCC-overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Miljømæssig produktgenbrugsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Beskyttelse af miljøet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Regulative erklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Overensstemmelsesdeklaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Erklæring om lasersikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Canadiske DOC-regulativer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Koreansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Lasererklæring for Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Appendiks C Specifikationer for printerserveren

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
FCC-overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
De Europæiske Fællesskaber (EU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

background image

DN

9

Regulative erklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Overensstemmelseserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Canadiske DOC-regulativer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Japanske VCCI Klasse 1-regulativer . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Koreansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Taiwanske Klasse A-regulativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Kinesisk sikkerhedserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Appendiks D Mediespecifikationer

Papirspecifikationer for printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Understøttede medieformater (printer). . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Retningslinjer for brug af medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Transparenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Konvolutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Kortmateriale og tungt medie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Appendiks E Hukommelse (DIMM)

Installation af en DIMM-chip (hukommelse) . . . . . . . . . . . . . . 248
Testning af DIMM-installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Afmontering af en DIMM-chip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Appendiks F Garanti og licens

Hewlett-Packard softwarelicensaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti . . . . . . . . 256
Begrænset garanti for tonerkassettens levetid. . . . . . . . . . . . 258

Appendiks G Oplysninger om tilbehør og bestilling

Appendiks H Scanneropløsning og farve

Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Retningslinjer for opløsning og farve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Opløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Farve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Indeks

background image

10 Indhold

DN

background image

DN

11

1