HP LaserJet 1200 Printer series - Indeks

background image

Indeks 271

Indeks

A

access list

værtsbaseret adgangskontrolliste 177

AFBRYDER

TIL SERVEREN 186

annullere

kopijob 96
scanningsjob 90
udskriftsjob 78

AppleTalk

navn 181
Network Number (netværksnummer)

181

Node Number (nodenummer) 181
STATUS 181
TYPE 181
zone 181

ARP IP-DUBLETADRESSE 183
AUTOMATISK FORHANDLING 172

B

bedste kvalitet

printerindstillinger 79

beskære billede 89
billede

fejl

printer 121

forbedringer 89
tilføje anmærkninger 90

billedfejl

kopimaskine/scanner

blanke sider 153
for lys eller mørk 153
lodrette hvide striber 153
reduceret billede 155
sorte prikker eller striber 154
spredt toner 155
uklar tekst 154
uønskede linjer 154

printer

gentagne lodrette mærker 123
grå baggrund 122
krølning eller bølger 124
lodrette linjer 122
lys udskrift eller udtoning 121
løs toner 123
misdannede tegn 123
rynker eller folder 124
skæv side 124

tonerpletter 121
tonerudtværing 122
udfald 121

BOOTP 176

konfigurere 51

BOOTP/DHCP I GANG 185
BOOTP/RARP I GANG 185
BOOTP-server 51

identificere 176

Bootstrap Protocol 50
brevhoved

udskrive 66

browsere, understøttede 49
BUFFERE OPBRUGT 183
bæreark 32

C

CF-FEJL

ADG. LISTE OVERSKR. 185
FIL UKOMPLET 184
LINJE FOR LANG 184
MGL. PARAMETER 184
TRAPLISTE OVERSKR. 185
UGYLD. PARAMETER 184
UKENDT RESERV. ORD 184

CONFIG AF 176
CONFIG. FIL 176

D

DATE MANUFACTURED

(PRODUKTIONSDATO) 172

DHCP 176

aktivere eller deaktivere 59
bruge 54
UNIX-systemer 54
Windows-servere 55

DHCP NAK (DHCP NAK) 186
DHCP-server

identificere 176

DIMM

afinstallere 251
installation 248

DNS server (DNS-server) 177
DNS-server 54
dokumentassistent

funktioner 35
få adgang til 35

domænenavn 177

background image

272 Indeks

DN

duplexing 71
duplexing, kort 73
Dynamic Host Configuration Protocol 54

E

EconoMode 80
e-mail, scanne til 83

F

farve 269

retningslinjer 267

FEJL I BOOTP-MÆRKESTØRRELSE

185

FEJL I BOOTP-SVAR 185
fejlfinding

konfigurationssidefejlmeddelelser 182
kopimaskine/scanner

finde løsning 138

opsamlingsvalse 132, 134
printer 103

billedfejl 121
fejlmeddelelser 108
finde løsning 104
indikatormønstre 105
papirhåndtering 117, 156
papirstop 129

PS-problemer 115
scanner

papirstop 158

scanner/kopimaskine 137
scannings-/kopikvalitet 152– 155
udskriftskvalitet 124
udskrivningsproblemer i Macintosh 110

fejlmeddelelse

scanner/kopimaskine

fejlfinding 148

fejlmeddelelser 182

printer

indikatormønstre 105
på skærmen 108

FIRMVERSION 171
flere sider pr. ark

udskrive 75

forebygge problemer 152
forholdsregler

kopiere 33
printer

papirstop 129

scanne 33
scanner

papirstop 158

G

garanti 256

tonerkassette 258

gateway

bootptab-fil 53

gemme scannede billeder 87

Windows 9.x og NT 4.0 87

gruppenavn 51

konfigurationsside 172

H

hardwareadresse

Bootptab-fil 52
identificere 171

hente et billede 88
hjælp, online 25

få adgang til 41

HP FIRST 199
HP JetDirect

fejlmeddelelser 182

HP JetDirect 175X 44, 166

Hardwarekontrol 187
konfigurationsside 167

HP LaserJet Director

slukke 36

HP LaserJet Utility

til Macintosh 24

hukommelse

DIMM

afmontere 251
installation 248
teste 250
tilgængelig 250

Hurtig kopi 38

indstillinger 93
lave 92

hurtigere udskrivning

printerindstillinger 79

hæfter

udskrive 76

I

I/O-kort

STATUS 171

ilægge

kopimaskine-/scanneroriginaler 34

importere billeder 88
indikatormønstre

printer 105

indstillinger

Hurtig kopi, ændre 93
printeregenskaber (driver) 23
udskriftskvalitet 79

installation

printer 11, 43
scanner 27

integreret Webserver 48
IP

konfigurationsoplysninger 176

background image

DN

Indeks 273

IP-adresse 175

Bootptab-fil 53

IPX/SPX

STATUS-meddelelse 179

K

KAN IKKE

KOBLE PÅ DHCP-SERVER 186

klient/server 44
kompatibilitet

LaserJet III 79

komponenter

kopimaskine/scanner 29– 31
printer 14– 19

konfigurationssidemeddelelser

fejlmeddelelser 182

kontrast

justere 88, 89
kontrastfølsomme originaler 88

kontrastfølsomme originaler 88
kontrolpanel

låse 24
printer 15
scanner 30

Kontrolpanel til kopimaskine 38
konvolutter

udskrive 64, 65

Kopi plus 38
kopiere

annullere kopijob 96
forholdsregler 33
hurtige kopier 92
kontrastfølsomme originaler 88
kvitteringer 88

kopimaskine/scanner

komponenter 29– 31
specifikationer 220– 222, 230

kort

udskrive 67

kundesupport 195

L

LANFEJL

BÆRESIGNAL TABT 183
CONTROLLERCHIP 182
EKSTERNT RETURLØB 182
FEJL I NYE FORSØG 183
INGEN LINKBEAT 183
INGEN SQE 182
INTERNT RETURLØB 182
MODTAGER LUKKET 182
OVERFLØDIGE DATA 182
SENDER LUKKET 182
UNDERLØB 183
VEDV. FORSINKELSE 182

Laser Writer-driver 24

LaserJet Document Desktop

funktioner 36
få adgang til 36

LaserJet Toolbox 38

funktioner 38
få adgang til 38

LaserJet Utility 24
ledig ventetid

aktuel indstilling 177

låse kontrolpanel 24

M

Macintosh

fejlfinding 110
printerdrivere 24
software til 24
udskrivningsfejl 112
vælge alternativ PPD 114

manuel duplexing 71
manuel duplexing, kort 73
manuel indføring 70
manufacturing ID (produktions-id) 172
meddelelser

fejl 182

medie

brevhoved, udskrive 66
konvolutter, udskrive 64, 65
kopimaskine/scanner

understøttede formater og typer 32

kort, udskrive 67
printer

vælge 20

specifikationer 20, 32, 239

medier

transparenter, udskrive 63

modelnummer 171

N

NETV. OMKONF. – BOOT NØDV. 183
netværk

fejlmeddelelser 182

NETVÆRK RAMMETYPE MODT 180
netværksforbindelser

indstillingsændringer i 39

netværksstatistik 174
NODE-NAVN 179
N-op udskrivning 75
Novell NetWare

fejlmeddelelser 182

NOVRAM-FEJL 183

O

OCR-funktion 85
omdøbe printer 114

background image

274 Indeks

DN

online-hjælp

printer 25

online-hjælp, få adgang til 41
opløsning 268

retningslinjer 267

opsamlingsvalse

rengøre 134
udskifte 132

P

PAKKEFEJL MODT. 174
PAKKER MODT. I ALT 174
PAKKER SENDT 174
Papir

specifikationer

printer 240

vælge 239

papir

ilægge

kopimaskine/scanner 34
printer 21

specifikationer

printer 245

understøttede formater og typer

kopimaskine/scanner 32
printer 20

vælge 20

papirhåndtering

printer

fejlfinding 117, 156

papirstop

printer 129

udbedre 129

scanner 158

udbedre 158

peer-to-peer 44
PORT CONFIG

(PORTKONFIGURATION) 171

PORTVALG 171
POSTSCRIPT-MODUS IKKE VALGT 186
PPD-filer

Macintosh 24
vælge alternativ 114

Primary Frame Type (Primær rammetype)

179

printer

driver 23
drivere, Macintosh 24
funktioner og fordele 12
ilægge papir (medier) 21
indikatormønstre 105
installation 11, 43
komponenter 14– 19
kontrolpanel 15
omdøbe 114
online-hjælp 25

papirindføringsmuligheder 16
papirstop 129
papirudgangsmuligheder 18
printeregenskaber (driver) 23
specifikationer 208– 209
standardindstillinger 23
strøm

slukke 22
spændingskonverteringer 22

Printer Page Description Files, se

PPD-filer

printeregenskaber

flere sider pr. ark 75
hæfteudskrivning 76
indstillinger for udskriftskvalitet 79
manuel duplexing 71
vandmærker 74

printerserver

fejlfinding 166
fejlmeddelelser 169
indikatormønstre 168

R

RAMME

FEJL MODT. 174

RAMMETYPE 180
RARP, bruge 60
RARP-server

identificere 176

redigere scannet tekst (OCR) 85
redigere tekstfunktion (OCR) 85
rengøre

printer 126– 128
printerens papirgang 128
scanner 157

S

salg

kontoradresser 201

salgs- og servicekontor 201
scanne

annullere scanningsjob 90
forholdsregler 33
kontrastfølsomme originaler 88
kvitteringer 88
metoder 83

scanner

installation 27
kontrolpanel 30
papirinputbakke 31
papirstop 158

scanner/kopimaskine

afmontere fra printer 161

scannings-/kopikvalitet

fejlfinding 152– 155

background image

DN

Indeks 275

scanningsopgaver

forbedre scannede billeder 89
lagre scannede billeder 87
redigere tekst (OCR) 85
scanne et billede 88
scanne til e-mail 83
tilføje anmærkninger 90

SEND-KOLLISIONER 174
SEND-SENKOLLISIONER 174
service

aftaler 199
hardware 190
kontoradresser 201
oplysningsskema 192
tilgængelighed 190
udbydere 199

service og support

se også Support 189
tilgængelighed 190

skærmmeddelelser

printer 108

SLP (Service Location Protocol) 177
slukke for HP LaserJet Director 36
SNMP-gruppenavn

konfigurationsside 172

software

dokumentassistent 35
HP LaserJet Utility til Macintosh 24
indstillinger for Hurtig kopi 38
Kontrolpanel til kopimaskine 38
LaserJet Document Desktop 36
LaserJet Toolbox 38
licensaftale 254
Macintosh 24
Macintosh-printerdrivere 24
printeregenskaber (driver) 23

software til HP LaserJet Photo Center

HP LaserJet Photo Center 40

spare toner

EconoMode 80

specifikationer

kopimaskine/scanner 220– 222, 230
printer 208– 209

papir 240, 245

spændingskonverteringer

printer 22

standardgateway

konfigurationsside 175
se også gateway

standardindstillinger

Hurtig kopi 93
printeregenskaber (driver) 23
udskriftskvalitet 79

status

AppleTalk 181
generelt 171

IPX/SPX 179
TCP/IP 175

strøm

printer

slukke 22
spændingskonverteringer 22

support 193

America Online 197
CompuServe 197
HP FIRST 199
HP Support Assistant-cd 199
online-service 197
tilgængelighed 190
Web 197

syslogserver

bootptab-filparameter 53
identificere 177

T

TCP/IP

STATUS-meddelelse 175

TFTP

fejlmeddelelser 185
server 51, 176

tilbehør og bestilling

oplysninger 261
varenummer 261

tilstande

scanne 83
visning 83

toner

EconoMode (spar toner) 80
omfordele 100

tonerkassette

genbruge 99
spare toner, EconoMode 99
styre 97
udskifte 101

transparenter

udskrive 63

U

udskriftskvalitet

fejlfinding 124
indstillinger 79

udskrive

annullere udskriftsjob 78
hæfter 76
med EconoMode (spar toner) 80
udskrive på medie

brevhoved 66
konvolutter 64, 65
kort 67
transparenter 63

vandmærker 74

background image

276 Indeks

DN

udskrivningsopgaver

flere sider pr. ark 75
N-op udskrivning 75
udskrive hæfter 76
udskrive på begge sider af papiret 71
udskrive på begge sider af papiret, kort

73

udskrive vandmærker 74

UGYLDIG

GATEWAY-ADRESSE 184
IP-ADRESSE 183
SERVER-ADRESSE 184
SYSLOG-ADRESSE 184
TRAP DEST.-ADRESSE 184
UNDERNET-MASKE 184

undernetmaske 175

bootptab-filparameter 53

understøttede Webbrowsere 49
UNICAST-PAKKER MODT. 174
USENDELIGE PAKKER 174

V

vandmærker 74
visningstilstande, scanner 83
vælge

alternativ PPD 114

VÆRTSNAVN 175

W

WEB JETADMIN URL 178
WINS server (WINS-server) 177
WINS-server

DHCP og 54

background image
background image

hp

LaserJet 1200

series products

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj1200
www.hp.com/support/lj1220