HP LaserJet 1200 Printer series - Begrænset garanti for tonerkassettens levetid

background image

Begrænset garanti for tonerkassettens levetid

Bemærk!

Følgende garanti gælder for den tonerkassette, der fulgte med denne
printer.

HP -tonerkassetter garanteres at være fri for fejl i materialer og
udførelse, indtil HP -toneren er opbrugt. Garantien omfatter alle
fejl eller funktionssvigt i en ny HP -tonerkassette.

Hvor længe varer dækningen?

Dækningen varer, indtil HP -toneren er opbrugt, på hvilket
tidspunkt garantien udløber.

Hvordan ved jeg, hvornår HP-toneren er ved at være
opbrugt?

HP -toneren er opbrugt, når udskriften er bleg, eller skriften på
siden er lys.

Hvad vil Hewlett-Packard gøre?

Hewlett-Packard vil, efter eget valg, erstatte defekte produkter
eller refundere købsprisen. Vedhæft om muligt et
udskriftseksempel, som illustrerer, hvordan den defekte
tonerkassette udskriver.

Hvad dækker denne garanti ikke?

Garantien dækker ikke tonerkassetter, der er blevet genopfyldt,
tømt, misbrugt, brugt forkert eller på nogen måde er ændret.

Hvordan returnerer jeg den defekte tonerkassette?

Hvis det viser sig, at tonerkassetten er defekt, skal du udfylde
serviceoplysningsskemaet og vedhæfte et udskriftseksempel,
der illustrerer defekten. Returner skemaet og tonerkassetten til
det sted, hvor du har købt tonerkassetten. Her vil kassetten blive
ombyttet.

background image

DN

Begrænset garanti for tonerkassettens levetid 259

Hvilken lovgivning er gældende?

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske
rettigheder, og du har muligvis andre rettigheder, der varierer fra
stat til stat, provins til provins eller fra land til land. Denne
begrænsede garanti er den eneste HP-tonerkassettegaranti, og
den erstatter alle andre garantier, der har relation til dette
produkt.

HEWLETT-PACKARD KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR
NOGEN HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER
PØNALERSTATNING ELLER DRIFTSTAB VED BRUD PÅ
DENNE GARANTI ELLER PÅ ANDEN VIS.

VED KUNDETRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OG NEW
ZEALAND: GARANTIBETINGELSERNE I DENNE
ERKLÆRING, EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER
MODIFICERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG
LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE
RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF
DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

background image

260 Appendiks F Garanti og licens

DN

background image

DN

261

G