HP LaserJet 1200 Printer series - Afmontering af en DIMM-chip

background image

Afmontering af en DIMM-chip

Følg instruktionerne herunder for at
afmontere en DIMM-chip:

FORSIGTIG

Håndtering af en DIMM-chip
(hukommelse) uden at bære en
antistatisk enhed med jordforbindelse
kan beskadige DIMM-chippen.

1

Sluk strømafbryderen (kun
220V-modeller), og frakobl printeren.

2

Åbn venstre sidepanel ved forsigtigt
at trække ud i det.

3

Lås kamklemmerne op ved at trykke
dem udad (A). Tag fat i
DIMM-chippens kant, træk den
forsigtigt lige ud, og fjern chippen fra
printeren (B).

Bemærk!

Opbevar DIMM-chippen i en antistatisk
pose.

1

2

3

background image

252 Appendiks E Hukommelse (DIMM)

DN

background image

DN

253

F