HP LaserJet 1200 Printer series - E Hukommelse (DIMM)

background image

Hukommelse (DIMM)

I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner:

Installation af en DIMM-chip (hukommelse)

Testning af DIMM-installation

Afmontering af en DIMM-chip

background image

248 Appendiks E Hukommelse (DIMM)

DN