HP LaserJet 1200 Printer series - Overensstemmelseserklæring

background image

Overensstemmelseserklæring

Følgende overensstemmelseserklæring overholder
ISO/IEC-vejledning 22 og EN45014. Den identificerer produktet,
producentens navn og adresse samt de gældende
specifikationer, der er anerkendt inden for EU.

background image

DN

Regulative erklæringer 235

Overensstemmelseserklæring

ifølge ISO/IEC-vejledning 22 og EN45014

Producentens navn:

Hewlett-Packard Company

Producentens adresse:

8000 Foothills Blvd.

Roseville, CA 95747-5677 USA

erklærer, at produktet

Produktnavn:

Ekstern HP JetDirect 175X-printerdriver

Modelnummer:

J6035A

overholder følgende produktspecifikationer:

Sikkerhed:

EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AII / IEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4

EN60825-1 (1994) / IEC 825-1 (1993), Klasse 1

GB 4943 (1995)

EMC:

EN 55022 (1998) / CISPR-22 (1997) Klasse A

GB 9254 (1988)

EN 55024 (1998)

IEC 61000-4-2 (1995); EN 61000-4-2 (1995)

IEC 61000-4-3 (1995); EN 61000-4-3 (1996)

IEC 61000-4-4 (1995); EN 61000-4-4 (1995)

IEC 61000-4-5 (1995); EN 61000-4-5 (1995)

IEC 61000-4-6 (1996); EN 61000-4-6 (1996)

IEC 61000-4-8 (1993); EN 61000-4-8 (1993)

IEC 61000-4-11 (1994); EN 61000-4-11 (1994)

EN61000-3-2 (1995)

EN61000-3-3 (1995)

FCC Sagsbetegnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse A

Supplerende oplysninger:

Det erklæres herved, at produktet overholder kravene i direktivet om lavspænding 73/23/EEC og i
EMC-direktivet 89/336/EEC og bærer CE-mærket i overensstemmelse hermed.

Produktet blev testet i en typisk konfiguration med produkter fra Hewlett-Packard Co.

Roseville, 28. februar, 2001

Mark Vigeant, Product Regulations Manager

Kontakt i Europa: Dit lokale Hewlett-Packard-salgs og servicekontrol eller Hewlett-Packard GmbH,

Department TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen, Tyskland (FAX:+49-7031-14-3143).

background image

236 Appendiks C Specifikationer for printerserveren

DN