HP LaserJet 1200 Printer series - FCC-overensstemmelse

background image

FCC-overensstemmelse

Dette udstyr er blevet testet og er fundet at overholde
begrænsningerne for en Klasse A-digitalenhed, i henhold til
Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at give
rimelig beskyttelse imod interferens, når udstyret betjenes i et
forretningsmiljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan afgive
radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og bruges i
henhold til instruktionerne, kan det gribe forstyrrende ind i
radiokommunikationen. Ved betjening af udstyret i et
beboelsesområde kan der opstå interferens. Hvis dette er
tilfældet, pålægges brugeren at eliminere denne interferens for
egen regning.

I overensstemmelse med Afsnit 15.21 i FCC-reglerne kan alle
ændringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af
Hewlett-Packard, forårsage interferens og gøre
FCC-autorisationen til at betjene udstyret ugyldig.

Bemærk!

Hvis dette produkt monteres i et FCC Niveau B-produkt, resulterer det
i et FCC Niveau A Composite System som defineret i
FCC-bestemmelserne og -regulativerne.

FCC har udgivet et hæfte med titlen Interference Handbook
(1986), som kan være en hjælp for dig. Du kan købe dette hæfte
(varenr. 004-000-004505-7) hos Superintendent of Documents,
US Government Printing Office, Washington DC 20402, USA.