HP LaserJet 1200 Printer series - C Specifikationer for printerserveren

background image

Specifikationer for
printerserveren

I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner:

Specifikationer

FCC-overensstemmelse

De Europæiske Fællesskaber (EU)

Regulative erklæringer

background image

230 Appendiks C Specifikationer for printerserveren

DN