HP LaserJet 1200 Printer series - Overensstemmelsesdeklaration

background image

Overensstemmelsesdeklaration

ifølge ISO/IEC-vejledning 22 og EN45014

Producentens navn:

Hewlett-Packard Company

Producentens adresse:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer, at produktet

Produktnavn:

HP LaserJet 1200 Series

Modelnummer:

C7046

Produkttilbehør:

ALT

overholder følgende produktspecifikationer:

Sikkerhed:

IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11

IEC 825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 (Klasse 1 laser-/LED-produkt)

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Klasse B

1

EN 61000-3-2:1995 +A1:1998 +A2:1998

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Sagsbetegnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B

2

/ ICES-002, 2. udg.

AS / NZS 3548:1995

Supplerende oplysninger:

Det erklæres herved, at produktet overholder kravene i EMC-direktivet 89/336/EEC og i direktivet om
lavspænding 73/23/EEC og bærer CE-mærket i overensstemmelse hermed.

1) Produktet blev testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-pc-systemer.

2) Denne enhed overholder Afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne
enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens,
inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
3) Produktet udviser Klasse A-drift, når det er tilsluttet LAN-kabler (Local Area Network) ved hjælp af
printerservertilbehør.

Boise, Idaho USA

1. juli 2000

UDELUKKENDE vedrørende regulative emner

Kontakt i Australien:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien

Kontakt i Europa:

Dit lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen,
Tyskland (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA
(Telefon: 208-396-6000)

background image

226 Appendiks B Specifikationer for printer og kopimaskine/scanner

DN