HP LaserJet 1200 Printer series - FCC-overensstemmelse

background image

FCC-overensstemmelse

Dette udstyr er blevet testet og er fundet at overholde
begrænsningerne for en Klasse B-digitalenhed, i henhold til
Afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er designet for at
give rimelig beskyttelse imod skadelige forstyrrelser i
installationer i private hjem. Dette udstyr genererer, bruger og
kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og
bruges i henhold til instruktionerne, kan det gribe forstyrrende ind
i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke
vil forekomme forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis udstyret
forårsager skadelige forstyrrelser ved radio- eller
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde
for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne på
en eller flere af følgende måder:

Drej eller flyt modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det,
modtageren er tilsluttet.

Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker.

Bemærk!

Alle ændringer eller modifikationer på printeren, som ikke udtrykkeligt
er godkendt af Hewlett-Packard, kan gøre brugerens bemyndigelse til
at betjene dette udstyr ugyldig.

Overholdelse af Klasse B-begrænsningerne under Afsnit 15 i
FCC-reglerne påkræver brug af et afskærmet interfacekabel.

background image

224 Appendiks B Specifikationer for printer og kopimaskine/scanner

DN