HP LaserJet 1200 Printer series - Beskyttelse af miljøet

background image

Beskyttelse af miljøet

Hewlett-Packard Company bestræber sig på at levere
kvalitetsprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde. Dette
produkt er udstyret med adskillige funktioner, der minimerer
indvirkningen på miljøet.

Dette HP LaserJet-produkt eliminerer

Ozonproduktion

Dette produkt genererer ingen mærkbar ozon (O

3

).

Dette HP LaserJet-produkt er udformet, så det
reducerer

Energiforbrug

Energiforbruget falder betydeligt, når produktet befinder sig i
energispar-tilstand, hvilket er pengebesparende, uden at det
påvirker produktets høje ydeevne. Dette produkt kvalificerer sig til
E

NERGY

S

TAR

, som er et frivilligt program, der er etableret for at

fremme udviklingen af energieffektive kontorprodukter.

E

NERGY

S

TAR

er et amerikansk registreret servicemærke

tilhørende U.S. EPA. Hewlett-Packard Company har som E

NERGY

S

TAR

-partner fastslået, at dette produkt overholder E

NERGY

S

TAR

-retningslinjerne for energieffektivitet. Se

http://www.epa/gov/energystar/ for at få yderligere oplysninger.

Tonerforbrug

EconoMode bruger betydeligt mindre toner

,

hvilket kan forlænge

tonerkassettens levetid.

Papirforbrug

Produktets manuelle duplexfunktion (udskrivning på begge sider
af papiret) og N-op-udskrivningsfunktion (flere sider udskrives på
én side) reducerer papirforbruget og den deraf følgende
udnyttelse af naturlige ressourcer.

background image

DN

Produktets miljøbeskyttelsesprogram 213

Plastik

Plastikdele over 25 gram er mærket i henhold til internationale
standarder, der forbedrer muligheden for at identificere plastik
med henblik på genbrug, når produktet skal kasseres.

HP LaserJet-udskrivningsmaterialer

I mange lande kan dette produkts udskrivningsmaterialer (f.eks.
tonerkassette, tromle og fikseringsenhed) returneres til
Hewlett-Packard igennem HPs genbrugsprogram for
udskrivningsmaterialer. Dette brugervenlige program, hvor
returneringen af brugte dele er gratis, er tilgængelig i over
25 lande. Programoplysninger og -instruktioner på flere sprog
følger med alle HP -tonerkassetter og -forbrugsmaterialer.

Oplysninger om HPs genbrugsprogram for
udskrivningsmaterialer

Siden 1990 har HPs genbrugsprogram for LaserJet-toner-
kassetter indsamlet mere end 39 millioner brugte tonerkassetter,
som ellers ville være blevet smidt på lossepladser verden over.
HP LaserJet-tonerkassetterne sendes til et indsamlingscenter,
hvorefter de i store partier sendes til vores genbrugspartnere, der
skiller tonerkassetterne ad. Tiloversblevne materialer adskilles
og omdannes til råmaterialer, der anvendes af andre industrier til
fremstilling af en række nyttige produkter.

Returneringer i USA

Hewlett-Packard opfordrer dig til at returnere brugte
tonerkassetter og forbrugsmaterialer i store partier, da denne
returform er mindre belastende for miljøet. Vent ganske enkelt til
du har to eller flere tonerkassetter sammen, og benyt den
frankostemplede og foradresserede UPS-etiket, der følger med i
emballagen. Ring til 1-800-340-2445 for at få yderligere
oplysninger i USA, eller besøg Webstedet HP LaserJet Supplies

http://www.ljsupplies.com/planetpartners/

.

Returneringer uden for USA

Kunder uden for USA kan ringe til det lokale HP-salgs- og
servicekontor eller besøge følgende Websteder, hvor de kan
finde yderligere oplysninger om HPs genbrugsprogram for
udskrivningsmaterialer.

http://www.hp.com/ljsupplies/planet_recycle.html

.

background image

214 Appendiks A Printerspecifikationer

DN

Papir

Denne printer er velegnet til genbrugspapir, hvis papiret opfylder
retningslinjerne i Guideline for Paper and Other Print Media. Se

Oplysninger om tilbehør og bestilling

, hvor du kan finde

bestillingsoplysninger. Dette produkt er velegnet til
genbrugspapir i henhold til DIN 19 309.

background image

DN

Datablad vedrørende materialesikkerhed 215