HP LaserJet 1200 Printer series - A Printerspecifikationer

background image

Printerspecifikationer

I dette kapitel finder du oplysninger om følgende emner:

Specifikationer

FCC-overensstemmelse

Produktets miljøbeskyttelsesprogram

Datablad vedrørende materialesikkerhed

Erklæringer vedrørende regulativer

Erklæringer vedrørende regulativer

background image

208 Appendiks A Printerspecifikationer

DN