HP LaserJet 1200 Printer series - Udskiftning af printerens separationspude

background image

Udskiftning af printerens separationspude

Bemærk!

Rengør opsamlingsvalsen, inden du
udskifter separationspuden. Se

Rengøring af opsamlingsvalsen

for at få

instruktioner.

Hvis inputbakken indfører mere end
én side ad gangen, kan det være
nødvendigt at udskifte printerens
separationspude. Gentagne
indføringsproblemer indikerer, at
printerens separationspude er slidt. Se

Oplysninger om tilbehør og bestilling

,

hvis du vil bestille en ny separationspude
til printeren.

1

Tag netledningen ud af printeren, og
lad printeren afkøle.

2

Fjern inputbakkerne.

3

Find den blå separationspude.

4

Separationspuden løsnes fra den
fjederbelastede base ved at føre en
fladkantet skruetrækker ind i
sprækken under separationspuden
og dreje den rundt, indtil tappene
frigøres.

Fortsætter på næste side.

1

2

3

4

background image

136 Kapitel 9 Fejlfinding af printeren

DN

5

Før hånden ind i åbningen, tryk den
fjederbelastede base ned med én
hånd, og træk separationspuden ud
med den anden hånd.

6

Anbring den nye separationspude i
den gamle separationspudes rille
med én hånd (A). Før den anden
hånd ind gennem inputbakkens
åbning, og tryk den fjederbelastede
base ned (B).

Bemærk!

Tappen til højre er større, så du bedre
kan anbringe puden korrekt.

7

Tryk begge sider af
separationspuden forsvarligt på
plads.

FORSIGTIG

Sørg for, at separationspuden er plan,
og at der ingen plads er mellem
separationspuden og den
fjederbelastede base. Hvis
separationspuden ikke er plan, eller hvis
der er et mellemrum i den ene side, skal
du fjerne separationspuden, kontrollere
at den største tap er den til højre,
genmontere separationspuden og trykke
begge sider på plads.

8

Monter opsamlingsvalsen,
tonerkassetten og inputbakkerne
igen. Sæt stikket i printeren for at
tænde den igen.

5

6

7

8

background image

DN

137

10