HP LaserJet 1200 Printer series - Udskiftning af opsamlingsvalsen

background image

Udskiftning af opsamlingsvalsen

Hvis printeren jævntligt indfører mediet
forkert (intet medie indføres, eller mere
end ét ark indføres), er det måske
nødvendigt at udskifte eller rengøre
opsamlingsvalsen. Se

Oplysninger om

tilbehør og bestilling

, hvis du vil bestille

en ny opsamlingsvalse.

FORSIGTIG

Hvis denne procedure ikke fuldføres,
kan printeren blive beskadiget.

1

Tag netledningen ud af printeren,
og lad printeren afkøle.

2

Åbn tonerdækslet, og tag
tonerkassetten ud.

3

Find opsamlingsvalsen.

4

Udløs de små hvide tappe på begge
sider af opsamlingsvalsen, og drej
opsamlingsvalsen mod printerens
forside.

Fortsætter på næste side.

3

2

4

1

background image

DN

Udskiftning af opsamlingsvalsen 133

5

Træk forsigtigt opsamlingsvalsen op
og ud.

6

Anbring den nye eller den rengjorte
valse i den gamle opsamlingsvalses
rille. Se

Rengøring af

opsamlingsvalsen

for at få

instruktioner.

Bemærk!

De runde og rektangulære stifter på hver
side sikrer, at opsamlingsvalsen ikke kan
placeres forkert.

7

Drej det øverste af den nye
opsamlingsvalses væk fra dig selv,
indtil begge sider klikker på plads.

8

Sæt tonerkassetten på plads igen,
og luk tonerdækslet.

9

Sæt stikket i printeren for at tænde
den igen.

5

6

7

8

9

background image

134 Kapitel 9 Fejlfinding af printeren

DN