HP LaserJet 1200 Printer series - Sådan udtager du et fastsiddende ark

background image

Sådan udtager du et
fastsiddende ark

FORSIGTIG

Papirstop kan resultere i løs toner på
siden. Hvis du får toner på tøjet, skal du
vaske det i koldt vand. Varmt vand får
toneren til at sætte sig permanent fast i
stoffet.

1

Åbn tonerdækslet og den direkte
udskriftsgang.

2

Drej de grønne trykudløserhåndtag
nedad. Fjern mediet uden at fjerne
tonerkassetten, hvis du kan, og gå
videre til trin 4.

FORSIGTIG

Tonerkassetten må ikke udsættes for lys,
hvis du vil forhindre, at den bliver
beskadiget.

3

Fjern tonerkassetten, og læg den til
side.

Fortsætter på næste side.

1

2

3

background image

DN

Udbedring af papirstop i printeren 131

4

Tag med begge hænder fat i den
side af papiret, der er mest synligt
(dette omfatter midten), og træk det
forsigtigt ud af printeren.

5

Når det fastsiddende medie er blevet
fjernet, skal du sætte tonerkassetten
i igen og lukke tonerdækslet og den
direkte udskriftsgang.

Bemærk!

Trykudløserhåndtagene føres automatisk
op i lukket-position, når den direkte
udskriftsgang lukkes.

Efter udbedring af et papirstop, kan det
være nødvendigt at slukke printeren og
tænde den igen.

Bemærk!

Tag hele mediestakken ud af
inputbakken, og ret stakken, når der
tilføjes nyt medie.

4

5

background image

132 Kapitel 9 Fejlfinding af printeren

DN