HP LaserJet 1200 Printer series - Valg af en PostScript-printerbeskrivelsesfil (PPD)

background image

Valg af en PostScript-printerbeskrivelsesfil
(PPD)

1

Åbn Vælger fra Apple-menuen.

2

Klik på ikonet for LaserWriter.

3

Hvis du er tilsluttet et netværk med flere zoner, skal du vælge
den zone i dialogboksen AppleTalk zoner, hvor printeren
befinder sig.

4

Klik på det printernavn, du vil bruge, i dialogboksen Vælg en
PostScript-printer. (Hvis du dobbeltklikker, går du straks
videre til de næste trin).

5

Klik på Indstil... (Første gang, du indstiller printeren, står der
muligvis Opret på denne knap).

6

Klik på Vælg PPD....

7

Find den ønskede PPD på listen, og klik på Vælg. Hvis den
ønskede PPD ikke er vist på listen, kan du:

• vælge en PPD til en printer med tilsvarende egenskaber.

• vælge en PPD fra en anden mappe.

• vælge den generiske PPD ved at klikke på Generel PPD.

Du kan udskrive med den generiske PPD, men din
adgang til printerens funktioner er begrænset.

8

I dialogboksen Indstil skal du klikke på Vælg og derefter på
OK for at vende tilbage til Vælger.

Bemærk!

Hvis du manuelt vælger en PPD, er det ikke sikkert, der vises et ikon
ved siden af den valgte printer i dialogboksen Vælg en
PostScript-printer. I Vælger skal du klikke på Indstil, klikke på Printerinfo
og derefter klikke på Opdater info for at få vist ikonet.

9

Luk Vælger.

Omdøbning af printeren

Hvis du vil omdøbe printeren, skal du gøre dette, før du vælger
printeren i Vælger. Hvis du omdøber printeren efter at have valgt
den i Vælger, skal du tilbage til Vælger og vælge den på ny.

Brug funktionen Vælg printernavn i HP LaserJet Utility til at
omdøbe printeren.

background image

DN

Fejlfinding af PS-fejl (PostScript) 115