HP LaserJet 1200 Printer series - Fejlmeddelelser på skærmen

background image

Fejlmeddelelser på skærmen

Fejlmeddelelser på skærmen

Fejlmeddelelse

Løsning

Printeren svarer
ikke/fejlskrivning til LPT1

Kontroller følgende:

Klar-indikatoren lyser.

Netledningen og parallel- eller USB-kablet er korrekt
forbundet.

Prøv følgende:

Frakobl netledningen og parallel- eller USB-kablet i begge
ender, og tilkobl dem igen.

Brug et andet IEEE-1284-kompatibelt parallelkabel eller
USB-1F-kompatibelt kabel.

Kan ikke få adgang til port
(bruges af et andet program)

Der er opstået en enhedskonflikt. Dette kan ske, hvis en
anden enhed, der er installeret på computeren, kører
statussoftware. Statussoftwaren dominerer parallelporten på
computeren og vil ikke tillade, at HP LaserJet 1200 får
adgang til porten.

Prøv følgende:

Deaktiver alle statusvinduer for andre printere.

Kontroller, at printerens portindstilling er korrekt. Åbn
printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

.

Portindstillingerne findes under fanen Detaljer.

background image

DN

Sådan findes en løsning 109

Ulovlig handling/Generel
beskyttelsesfejl/Spool 32-fejl

Der opstod et problem i Windows med computerens
systemressourcer (hukommelse eller harddisk). Genstart
computeren for at slette denne fejl.

Følg nogle eller alle nedenstående anbefalinger, hvis du vil
forhindre, at denne fejl opstår i fremtiden:

Kør færre programmer ad gangen. Luk de programmer,
som du ikke bruger, i stedet for at minimere dem.
Programmer, som pauseskærme, antivirusprogrammer,
statussoftware, fax-/svarsoftware og menuprogrammer,
bruger de ressourcer, som du kan få brug for ved
udskrivning.

Undgå at udføre hukommelseskrævende opgaver, f.eks.
sende en fax eller køre et videoklip mens du udskriver.

Slet alle temp-filer (file_name.tmp) i Temp
-underbiblioteker, f.eks. C:\Windows\Temp.

Udskriv med en lavere dpi.

Brug en anden printerdriver (printersoftware), f.eks.
software til HP LaserJet III.

Bemærk!

Hvis du bruger en anden printerdriver, har du ikke adgang
til visse produktfunktioner.

Fejlmeddelelser på skærmen (fortsat)

Fejlmeddelelse

Løsning

background image

110 Kapitel 9 Fejlfinding af printeren

DN