HP LaserJet 1200 Printer series - Rengøring af printeren

background image

Rengøring af printeren

Under udskrivningsprocessen kan der ophobe sig partikler af
papir, toner og støv inde i printeren. Med tiden kan denne
ophobning forårsage problemer med udskriftskvaliteten, f.eks.
tonerpletter eller udtværinger. Rengør tonerkassettens område
og printerens papirgang, hvis du vil afhjælpe og undgå disse
typer problemer. Se følgende afsnit, hvis du ønsker yderligere
oplysninger:

Rengøring af tonerkassetteområdet

Rengøring af printerens papirgang

background image

DN

Rengøring af printeren 127

Rengøring af
tonerkassetteområdet

Det er ikke nødvendigt at rengøre
tonerkassetteområdet ofte. Men
rengøring af dette område kan forbedre
de udskrevne siders kvalitet.

ADVARSEL!

Sluk printeren ved at tage netledningen
ud af stikket, inden du rengør printeren,
og vent på, at printeren afkøler.

1

Åbn tonerdækslet, og tag
tonerkassetten ud.

FORSIGTIG

Tonerkassetten må ikke udsættes for lys,
hvis du vil forhindre, at den bliver
beskadiget. Dæk om nødvendigt
tonerkassetten til. Du må hellere ikke
røre ved den sorte
svampeoverføringsvalse inde i printeren.
Hvis du gør dette, kan det beskadige
printeren.

2

Tør eventuelt snavs væk fra
papirgangsområdet og
tonerkassettens fordybning med en
tør, fnugfri klud.

3

Sæt tonerkassetten på plads igen,
og luk tonerdækslet.

4

Sæt netledningen i printeren igen.

1

2

3

4

background image

128 Kapitel 9 Fejlfinding af printeren

DN