HP LaserJet 1200 Printer series - Papirhåndteringsproblemer

background image

Papirhåndteringsproblemer

Papirhåndteringsproblemer

Problem

Løsning

Papirstop

Se

Udbedring af papirstop i printeren

for at få yderligere

oplysninger.

Kontroller, at du udskriver på et medie, der opfylder
specifikationerne. Se

Papirspecifikationer for printeren

for

at få yderligere oplysninger.

Kontroller, at du udskriver på et medie, der ikke er rynket,
foldet eller beskadiget.

Kontroller, at printeren er rengjort. Se

Rengøring af

printerens papirgang

for at få yderligere oplysninger.

Hvis du udskriver til den direkte udskriftsgang, skal du
lukke og åbne dækslet igen for at sikre, at de grønne
udløserhåndtag er i lukket-position.

Udskriften er skæv

Se

Skæv side

for at få yderligere oplysninger.

Juster papirstyrene efter bredden og længden på det
medie, du udskriver på, og prøv at udskrive igen. Se

Printerens papirstyr

eller

Ilægning af medier i

inputbakkerne

for at få yderligere oplysninger.

Der indføres mere end ét ark
papir i printeren ad gangen.

Inputbakken kan være for fyldt. Se

Ilægning af medier i

inputbakkerne

for at få yderligere oplysninger.

Kontroller, at mediet ikke er krøllet, foldet eller beskadiget.

Printerens separationspude kan være slidt. Se

Udskiftning af printerens separationspude

for at få

yderligere oplysninger.

Printeren indfører ikke mediet
fra inputbakken

Kontroller, at printeren ikke er i manuel indføringstilstand.
Se

Printerindikatormønstre

for at få yderligere

oplysninger.

Opsamlingsvalsen kan være snavset eller beskadiget.
Se

Rengøring af opsamlingsvalsen

eller

Udskiftning af

opsamlingsvalsen

for at få yderligere instruktioner.

Printeren fik mediet til at krølle

Se

Krølning eller bølger

for at få yderligere oplysninger.

Åbn den direkte udskriftsgang for at udskrive direkte. Se

Printerens udskriftsgange

eller

Medier

for at få yderligere

oplysninger.

background image

118 Kapitel 9 Fejlfinding af printeren

DN

Det udskrevne medie sendes
ikke til den korrekte
udskriftsgang

Åbn eller luk den direkte udskriftsgang, afhængigt af hvilken
udskriftsgang du vil benytte. Se

Printerens udskriftsgange

for

at få yderligere oplysninger.

Udskriftsjobbet er ekstremt
langsomt

Printerens maksimale hastighed er 15 sider i minuttet for papir
i Letter-format og 14 sider i minuttet for A4-format.
Udskriftsjobbet kan være meget komplekst. Prøv følgende:

Reducer dokumentets kompleksitet (reducer f.eks.
grafikmængden).

Indstil Optimer til: i printerdriveren til almindeligt papir.

Brug af tungt medie kan bevirke, at toneren ikke
doseres rigtigt.

Tilføj printerhukommelse. Se

Installation af en DIMM-chip

(hukommelse)

for at få instruktioner.

Et smalt eller tungt medie nedsætter
udskrivningshastigheden. Brug et normalt medie.

Papirhåndteringsproblemer (fortsat)

Problem

Løsning

background image

DN

Fejlfinding af PS-fejl (PostScript) 119