HP LaserJet 1200 Printer series - Fejlfinding af PS-fejl (PostScript)

background image

Fejlfinding af PS-fejl (PostScript)

Følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan opstå, når der
anvendes flere printersprog.

Bemærk!

Hvis du vil modtage en udskrevet eller skærmvist meddelelse, når der
opstår PS-fejl, skal du åbne dialogboksen Printervalg og klikke på det
ønskede valg ved siden af afsnittet PS Errors. Du kan også få adgang
til denne fra afkrydsningsfeltet Udskriv information om PS fejl i
HP LaserJet Device Configuration.

PS-fejl

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Jobbet udskrives i Courier
(printerens standardfont) i
stedet for det anmodede
skriftsnit.

Det anmodede skriftsnit er
ikke indlæst. Der kan være
foretaget et skift i printersprog
for at udskrive et PCL-job, lige
før PS-udskriftsjobbet blev
modtaget.

Indlæs den ønskede font, og
send udskriftsjobbet igen.
Kontroller typen og
placeringen af fonten. Indlæs
den i printeren, hvis den er
tilgængelig. Kig i
dokumentationen til softwaren.

Der udskrives en Legal-side
med afskårne margener.

Udskriftsjobbet er for
komplekst.

Du skal muligvis udskrive
jobbet med 600 punkter pr.
tommer, reducere sidens
kompleksitet eller installere
mere hukommelse.

Der udskrives en PS-fejlside.

Udskriftsjobbet er muligvis
ikke PS.

Sørg for, at udskriftsjobbet er
et PS-job. Kontroller, om
softwareprogrammet
forventede, at du sendte en
opsætning eller PS-hovedfil til
printeren.

background image

116 Kapitel 9 Fejlfinding af printeren

DN

Specifikke fejl

Begrænsningskontrolfejl

Udskriftsjobbet er for
komplekst.

Du skal muligvis udskrive
jobbet med 600 punkter pr.
tommer, reducere sidens
kompleksitet eller installere
mere hukommelse.

VM-fejl

Fontfejl

Vælg ubegrænsede fonte, der
kan indlæses, fra
printerdriveren.

Intervalkontrol

Fontfejl

Vælg ubegrænsede fonte, der
kan indlæses, fra
printerdriveren.

PS-fejl (fortsat)

Symptom

Mulig årsag

Løsning

background image

DN

Fejlfinding af PS-fejl (PostScript) 117