HP LaserJet 1200 Printer series - Tonerkassettens forventede levetid

background image

Tonerkassettens forventede levetid

En tonerkassettes levetid afhænger af den mængde toner, som
udskriftsjobbene kræver. Ved udskrivning af tekst med 5%
dækning holder en standardtonerkassette (C7115A)
gennemsnitligt til 2.500 sider. Tonerkassetten med forlænget
levetid (C7115X) holder gennemsnitligt til 3.500 sider. Det
forudsætter, at udskriftstætheden er indstillet til 3, og at
EconoMode er slået fra. (Dette er standardindstillingerne).

background image

DN

Genbrug af tonerkassetter 99