HP LaserJet 1200 Printer series - Sådan får du adgang til HP LaserJet KopiPlus

background image

Sådan får du adgang til HP LaserJet
Kopi Plus

Du kan benytte HP LaserJet Kopi Plus til at sende det scannede
billede til en hvilken som helst installeret Windows-printer,
herunder farveprintere, så du kan lave farvekopier. Du har også
adgang til avancerede funktioner, f.eks. N-op-kopiering og
vandmærker.

Windows 9x, 2000, Millennium og NT 4.0

Du kan få adgang til HP LaserJet Kopi Plus fra følgende
placeringer:

HP LaserJet Director: Klik på Kopi Plus.

Programgruppe (kun Windows): Klik på Start,
Programmer, HP LaserJet 1220 og HP LaserJet Copier.
Vælg indstillingen Jeg vil kopiere til en anden printer.

background image

96 Kapitel 7 Kopieringsopgaver

DN