HP LaserJet 1200 Printer series - Bearbejdning af scannede emner

background image

Bearbejdning af scannede emner

Hvis du vælger at scanne side for side, kan du udføre
redigeringer af hver enkelt side. Redigeringsfunktionerne
omfatter muligheder for at gøre fotoområder lysere og mørkere,
tilføje eller fjerne områder fra siden, ændre områdetyper og
foretage beskæringer.

1

Klik på Scan første side. Den første side scannes og vises i
vinduet Vis udskrift.

2

Vælg en visningstilstand ved at klikke på den tilsvarende
knap på værktøjslinjen, der findes i øverste højre hjørne i
vinduet Vis udskrift.

3

Klik på Scan næste side, hvis du vil gemme de ændringer,
du har foretaget på den tidligere side, og scanne den næste
side i dokumentindføringsbakken. Gentag trin 2 og 3 for de
resterende sider i dokumentindføringsbakken.
- Eller -
Klik på Send. Ændringerne gemmes, og de resterende sider
scannes automatisk. Hele dokumentet sendes til
destinationen.

4

Hvis et scannet dokument sendes til en fil, en printer eller et
e-mailprogram, vises der endnu en dialogboks, hvor du bliver
bedt om at angive yderligere oplysninger.