HP LaserJet 1200 Printer series - Start af en scanning

background image

Start af en scanning

Du kan starte scanningsprocessen fra HP LaserJet Director.

Bemærk!

Microsoft Windows 95 understøttes ikke af HP LaserJet Director. Se

Hentning af et billede

, hvis du benytter Windows 95.

Windows

1

Placer emnet i kopimaskinens/scannerens inputbakke.

2

Tryk på knappen Scan på kopimaskinen/scanneren, eller
åbn HP LaserJet Director ved at klikke på ikonet for HP
LaserJet Director, der findes på proceslinjen, og klik på
Scan.

3

Vælg en scanningsdestination.

4

Marker afkrydsningsfeltet Scan i farve, hvis du vil scanne i
farver. Produktet scanner automatisk i sort/hvid, hvis dette
afkrydsningsfelt ikke markeres.

5

Vælg, om du vil scanne alle sider på en gang, eller om du vil
scanne side for side.
Klik på Scan, hvis du vil scanne alle siderne på en gang.
Ændringerne gemmes, og de resterende sider scannes
automatisk. Hele dokumentet sendes til destinationen. Hvis
et scannet dokument sendes til en fil, en printer eller et
e-mailprogram, vises der endnu en dialogboks, hvor du bliver
bedt om at angive yderligere oplysninger.
- Eller -
Hvis du vælger at scanne side for side, skal du se

Bearbejdning af scannede emner

.

Mac OS

1

Placer emnet i kopimaskinens/scannerens inputbakke.

2

Tryk på knappen Scan på kopimaskinen/scanneren, eller
dobbeltklik på aliaset for HP LaserJet Director, der vises på
skrivebordet, og klik på Scan på HP LaserJet Director.
Dialogboksen HP LaserJet-scanningsfremviser vises.

3

Vælg en scanningsdestination.

4

Klik på Scan i farve for at vælge farvescanningsindstillingen.
(Produktet scanner automatisk i sort/hvid, hvis denne
indstilling ikke vælges).

background image

DN

Scanning til e-mail 83

5

Vælg, om du vil scanne alle sider på en gang, eller om du vil
scanne side for side.
Klik på Scan, hvis du vil scanne alle siderne på en gang.
Ændringerne gemmes, og de resterende sider scannes
automatisk. Hele dokumentet sendes til destinationen. Hvis
et scannet dokument sendes til en fil, en printer eller et
e-mailprogram, vises der endnu en dialogboks, hvor du bliver
bedt om at angive yderligere oplysninger.
- Eller -
Hvis du vælger at scanne side for side, skal du se

Bearbejdning af scannede emner

.