HP LaserJet 1200 Printer series - Brug af lagringsfunktionen (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 og Mac OS)

background image

Brug af lagringsfunktionen
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 og
Mac OS)

1

Ilæg originalen med den korte side forrest, og den side, der
skal scannes, opad.

2

Juster papirstyrene.

3

Tryk på knappen Scan på scanneren. HP LaserJet Director
starter automatisk, medmindre du ændrer
standardindstillingerne eller er tilkoblet et netværk.

4

Klik på Arkiv i HP LaserJet Director.

5

Dokumentet scannes, og det scannede billede gemmes på
skrivebordet.

6

Hvis du ønsker det, kan du beskære eller skalere billedet
eller tilføje anmærkninger.

7

Vælg fanen Mapper, og træk billedet til det ønskede
bibliotek, der er angivet i venstre side i HP LaserJet
Document Manager.

1

2

3

background image

88 Kapitel 6 Scanningsopgaver

DN