HP LaserJet 1200 Printer series - Udskrivning på begge sider af papiret (manuel duplexing)

background image

Udskrivning på begge sider af papiret (manuel
duplexing)

Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret (manuel duplexing),
skal du køre papiret igennem printeren to gange. Du kan
udskrive ved hjælp af udskriftsbakken eller den direkte
udskriftsgang. Hewlett-Packard anbefaler, at du bruger
udskriftsbakken til let papir og den direkte udskriftsgang til tunge
medier eller til medier, der krøller, når de udskrives.

Se følgende emner for at få yderligere oplysninger:

Manuel duplex ved hjælp af udskriftsbakken

Manuel duplex på tunge medier eller kort

Bemærk!

Manuel duplexing understøttes kun i Windows.

Bemærk!

Manuel duplexing kan bevirke, at printeren bliver snavset, og at
udskriftskvaliteten forringes. Se

Rengøring af printeren

for at få

instruktioner, hvis printeren bliver snavset.

background image

72 Kapitel 5 Udskrivningsopgaver

DN

Manuel duplex ved hjælp
af udskriftsbakken

1

Kontroller, at den direkte
udskriftsgang er lukket.

2

Gå ind i printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få

instruktioner. Klik på Udskriv på
begge sider
under fanen
Færdigbehandling, marker
afkrydsningsfeltet Vend siderne
opad
, og klik på OK. Udskriv
dokumentet.

3

Når side et er udskrevet, skal du
tage resten af papiret ud af
inputbakken og lægge det til side,
indtil du har afsluttet dit manuelle
duplexing-job.

4

Saml de udskrevne sider, vend
udskriftssiden nedad, og ret stakken.

5

Placer stakken i inputbakken. Side
ét skal vende nedad, og den øverste
kant skal vende mod printeren.
Udskift prioritetsinputbakken.

Klik på OK (på skærmen), og vent
på, at side to udskrives.

1

2

3

4

background image

DN

Udskrivning på begge sider af papiret (manuel duplexing) 73

Manuel duplex på tunge
medier eller kort

Brug den direkte udskriftsgang til tunge
medier, f.eks. kort.

1

Ilæg mediet, og åbn den direkte
udskriftsgang.

2

Gå ind i printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få

instruktioner. Klik på Udskriv på
begge sider
under fanen
Færdigbehandling, marker
afkrydsningsfeltet Lige papirbane,
og klik på OK. Udskriv dokumentet.

3

Når side et er udskrevet, skal du
tage resten af papiret ud af
inputbakken og lægge det til side,
indtil du har afsluttet dit manuelle
duplexing-job.

4

Saml de udskrevne sider, vend
udskriftssiden nedad, og ret stakken,
inden den lægges tilbage i
inputbakken. Side ét skal vende
nedad, og den øverste kant skal
vende mod printeren.

Klik på OK (på skærmen), og vent
på, at side to udskrives.

1

2

3

4

background image

74 Kapitel 5 Udskrivningsopgaver

DN