HP LaserJet 1200 Printer series - Windows NT 4.0-server

background image

Windows NT 4.0-server

Udfør følgende trin, hvis du vil konfigurere et DHCP-område på
en Windows NT 4.0-server:

1

Åbn vinduet Programstyring i Windows NT-serveren, og
dobbeltklik på ikonet for Netværksadministrator.

2

Dobbeltklik på ikonet for DHCP Manager.

3

Vælg Server og derefter Server Add.

4

Indtast serverens IP-adresse, og klik på OK for at komme
tilbage til vinduet DHCP Manager.

5

Vælg den server, som du lige har tilføjet, på listen over
DHCP-servere, og vælg Scope og derefter Opret.

6

Vælg Set up the IP Address Pool. Konfigurer
IP-adresseområdet i afsnittet IP Address Pool ved at
indtaste IP-startadressen i boksen Startadresse og
IP-slutadressen i boksen Slutadresse. Indtast også
undernetmasken for det undernet, som IP-adressegruppen
gælder for. IP-start- og IP-slutadresserne definerer
slutpunkterne for den adressegruppe, der er tildelt dette
område.

Bemærk!

Du kan også udelukke grupper af IP-adresser inden for et område.

background image

56 Kapitel 3 Lær printerserveren at kende

DN

7

Vælg Unlimited i afsnittet Lease Duration, og vælg OK. For
at undgå, at ændrede IP-adresser skaber problemer,
anbefaler Hewlett-Packard, at du tildeler alle dine printere
rettigheder med en uendelig varighed. Men vær opmærksom
på, at hvis du vælger en ubegrænset varighed af rettigheden
for dette område, vil alle klienter i dette område have
rettigheder med uendelig varighed.

Bemærk!

Hvis klienter på netværket skal have rettigheder med en
tidsbestemt varighed, kan du angive en bestemt varighed,
men du skal konfigurere alle dine printere som reserverede
klienter til området.

8

Gå videre til trin 9, hvis du har tildelt rettigheder med
uendelig varighed. Vælg Scope, hvis dette ikke er tilfældet,
og vælg Add Reservations for at opsætte printerne som
reserverede klienter. Udfør følgende trin for hver printer i
vinduet Add Reserved Clients:

a

Indtast den valgte IP-adresse.

b

Hent hardwareadressen (MAC) fra konfigurationssiden,
og indtast adressen i boksen Unique Identifier.

c

Indtast klientnavnet (alle navne accepteres).

d

Vælg Tilføj, hvis du vil tilføje den reserverede klient.
Vælg Scope i vinduet DHCP Manager, hvis du vil slette
en reservation, og vælg derefter Active Leases. Vælg
den reservation, der skal slettes, i vinduet Active
Leases
, og vælg Slet.

9

Vælg Luk, hvis du vil vende tilbage til vinduet DHCP
Manager
.

10 Gå videre til trin 11, hvis du ingen planer har om at bruge

WINS (Windows Internet Naming Service). Udfør ellers
følgende trin for at konfigurere DHCP-serveren:

a

Vælg DHCP Options i vinduet DHCP Manager, og vælg
en af følgende:
Scope — Hvis du kun ønsker navnetjenester for det
udvalgte område.
Global — Hvis du ønsker navnetjenester for alle
områder.

b

Føj serveren til listen Active Options. Vælg
WINS/NBNS Servers (044) på listen Unused Options i
vinduet DHCP Options. Vælg Tilføj, og vælg derefter
OK.

background image

DN

UNIX-systemer 57

c

Der vises eventuelt en advarsel, hvor du bliver bedt om
at angive nodetypen. Dette skal du gøre i trin 10d.

d

Udfør følgende trin, hvis du vil angive WINS-serverens
IP-adresse:

e

Vælg Value og Edit Array.

f

Vælg Fjern under IP Address Array Editor, hvis du vil
slette evt. uønskede adresser, der er angivet tidligere.
Indtast WINS-serverens IP-adresse, og vælg Tilføj.

g

Vælg OK, når adressen vises i listen over IP-adresser.
Dette fører dig tilbage til vinduet DHCP Options. Hvis
den adresse, du lige har tilføjet, vises på listen over
IP-adresser (næsten nederst i vinduet), skal du gå
tilbage til trin 10d. Gentag ellers trin 10c.

h

Vælg WINS/NBT Node Type (046) på listen Unused
Options
i vinduet DHCP Options. Vælg Tilføj for at føje
nodetypen til listen Active Options. Indtast 0x4 i boksen
Byte for at angive en blandet node, og vælg OK.

11 Klik på Luk for at vende tilbage til Programstyring.