HP LaserJet 1200 Printer series - Aktivering eller deaktivering af DHCP

background image

Aktivering eller deaktivering af DHCP

Hvis du ikke ønsker, at HP JetDirect-printerserveren skal
konfigureres via DHCP, skal du deaktivere DHCP-konfiguration.
Du kan bruge en af følgende metoder til at aktivere eller
deaktivere DHCP:

Hvis du bruger printerkontrolpanelet til at deaktivere BOOTP
på HP JetDirect-printerserveren, deaktiveres DHCP.

Du kan bruge Telnet til at aktivere eller deaktivere brugen af
DHCP på HP JetDirect-printerserveren. Når du bruger Telnet
til at deaktivere en DHCP-konfiguration, udleverer printer-
serveren automatisk alle de navne og IP-adresser, der er
tilknyttet DHCP-serveren, og geninitialiserer TCP/IP--
protokollen for printerserveren. På dette tidspunkt er
printerserveren ikke konfigureret, og den begynder at sende
BOOTP- og RARP-forespørgsler for at hente nye
(ikke-DHCP) konfigurationsoplysninger.

Du kan bruge HP Web JetAdmin til ændring af
TCP/IP-parametrene.

background image

60 Kapitel 3 Lær printerserveren at kende

DN

Hvis du manuelt angiver en IP-adresse, når du anvender Telnet til
deaktivering af DHCP, vil printerserveren stadig udlevere sin
DHCP-IP-adresse, men printerserveren vil ikke sende BOOTP-
og RARP-konfigurationsforespørgsler. Printerserveren bruger i
stedet de konfigurationsoplysninger, som du angav. Hvis du
angiver IP-adressen, skal du derfor også manuelt indstille alle
konfigurationsparametrene, f.eks. undernetmaske,
standardgateway og inaktiv timeout.

Bemærk!

Hvis DHCP-konfigurationstilstanden ændres fra deaktiveret til
aktiveret, går printerserveren ud fra, at den skal have sine
konfigurationsoplysninger fra en DHCP-server. Dette betyder, at når
Telnet-sessionen er fuldført, geninitialiseres TCP/IP-protokollen for
printerserveren, og alle aktuelle konfigurationsoplysninger slettes.
Printerserveren prøver dernæst at finde nye konfigurationsoplysninger
ved at sende DHCP-forespørgsler via netværket til en DHCP-server.