HP LaserJet 1200 Printer series - Start af den integrerede Webserver

background image

Start af den integrerede Webserver

Udfør følgende trin, når du har etableret en IP-adresse på
printerserveren:

1

Kør en understøttet Webbrowser.

2

Indtast printerserverens IP-adresse som URL-adressen.
Printerserverens hjemmeside vises.

3

Klik på Hjælp på Websiden for at få yderligere oplysninger.

Bemærk!

Ved ændring af IP-adressen og andre parametre afbrydes forbindelsen
til den integrerede Webserver. Brug den nye IP-adresse som
URL-adresse, hvis du vil genetablere forbindelsen. Endvidere kan det
være, at visse computerkonfigurationer ikke længere fungerer.