HP LaserJet 1200 Printer series - Sådan installerer duHPJetDirect 175X-hardware

background image

Sådan installerer
du HP JetDirect
175X-hardware

1

Tilslut 175X til netværket ved hjælp
af et netværkskabel.

2

Tilslut 175X til printeren ved hjælp af
USB-kablet.

3

Tilslut strømmodulet til
printerserveren.

4

Sæt modulets netledning i en
stikkontakt.

5

10- og 100-indikatoren lyser grønt,
hvilket indikerer, at der er en
netværksforbindelse.
Strøm-/statusindikatoren begynder
at blinke. Inden for 15 sekunder
begynder strøm-/statusindikatoren at
lyse vedvarende grønt.

6

Tryk på knappen Test, hvis du vil
udskrive en konfigurationsside og
kontrollere printertilslutningen.

7

Printerserveren fastgøres fysisk til
printerens bagside eller et andet
passende sted ved hjælp af
monteringsbeslaget.

1

2

3

6

5

7

background image

DN

Installation og konfigurering af netværkssoftware 47