HP LaserJet 1200 Printer series - Flytning til et andet netværk

background image

Flytning til et andet netværk

Når du flytter en HP JetDirect-printerserver, der er konfigureret
med en IP-adresse, til et nyt netværk, skal du sørge for, at
IP-adressen ikke kommer i konflikt med IP-adresserne på det nye
netværk. Du kan ændre printerserverens IP-adresse til en, der
kan bruges på det nye netværk, eller du kan slette den aktuelle
IP-adresse og konfigurere en anden IP-adresse, efter at du har
installeret printerserveren på det nye netværk. Nulstil
printerserveren (se

Fejlfinding af printerserveren

for at få

yderligere instruktioner).

Hvis du ikke kan få kontakt med den aktuelle BOOTP-server, skal
du finde en anden BOOTP-server og konfigurere printeren til den
pågældende server.

Hvis du har brugt BOOTP eller DHCP til konfiguration af
printerserveren, skal du redigere de relevante systemfiler med de
opdaterede indstillinger. Hvis IP-adressen angives manuelt, skal
du konfigurere IP-parametrene igen som beskrevet i dette
kapitel.

Følg anvisningerne på den relevante hjemmeside, hvis du vil
konfigurere eller ændre printeren. Disse anvisninger fortæller dig,
hvordan du skal konfigurere printeren og opsætte printeren til
udskrivning.

Bemærk!

Serverdomænet kan erstattes af TCP/IP-adressen.

background image

DN

61

4