HP LaserJet 1200 Printer series - Konfigurering af BOOTP-serveren

background image

Konfigurering af BOOTP-serveren

Bemærk!

Hewlett-Packard anbefaler, at BOOTP-serveren placeres på det
samme undernet som de printere, den arbejder for. Routere kan ikke
videresende BOOTP broadcastpakker, medmindre de er konfigureret
til dette.

Bemærk!

Hvis HP JetDirect-printerserveren ikke modtager sin IP-konfiguration
inden for to minutter, tildeles den automatisk en standard-IP-adresse:
192.0.0.192. Det anbefales, at du ikke beholder adressen, som den er,
men ændrer den til en adresse, der passer til dit
netværksadressemønster. Du kan dog benytte denne adresse til først
at få adgang til printerserveren og derefter ændre den til en mere
passende adresse. Hvis du vil bruge standard-IP-adressen
midlertidigt, skal du konfigurere computeren, så der findes en
IP-adresse i det samme undernet, eller du skal etablere en IP-rute til
den.

Hvis HP JetDirect-printerserveren skal kunne modtage sine
konfigurationsdata via netværket, skal BOOTP-serverne
opsættes med de relevante konfigurationsfiler. Printerserveren
bruger BOOTP til at oplysninger i filen

/etc/bootptab

på en

BOOTP-server.

Når du tænder for HP JetDirect-printerserveren, sender den en
BOOTP-forespørgsel, der indeholder printerserverens
hardwareadresse. En BOOTP-serverdaemon søger i filen

/etc/bootptab

efter en tilsvarende MAC-adresse, og hvis en

sådan findes, sendes de tilsvarende konfigurationsdata til
HP JetDirect-printerserveren som et BOOTP-svar.
Konfigurationsdataene i filen

/etc/bootptab

skal være

indtastet korrekt. Se

Bootptab-filer

for at få en beskrivelse af

posterne.

FORSIGTIG

Gruppenavne (adgangskoder) til printeren er ikke sikre. Vælg et navn,
der adskiller sig fra de adgangskoder, der bruges til de andre systemer
på netværket, hvis du vil angive et gruppenavn til printeren.

background image

52 Kapitel 3 Lær printerserveren at kende

DN